การยิ้ม

:: การยิ้ม

การยิ้ม

women >> การยิ้ม

รอยยิ้มบอกนิสัยคนได้ คุณรู้จักตัวเองและเธอๆ เหล่านั้นรึยัง

จิตแพทย์จำแนก การยิ้ม ได้เป็น 3 แบบ คือ ยิ้มจริงใจ ยิ้มเสแสร้ง ยิ้มเศร้า