งานแต่งพีท พีระ

พรีเว็ดดิ้ง พีท พีระ – เลม่อน หวานฟุ้งในธีม Elf in The Lord of the ring Movie
พรีเว็ดดิ้ง พีท พีระ – เลม่อน หวานฟุ้งในธีม Elf in The Lord of the ring Movie

พีท พีระ – เลม่อน จูงมือกันแปลงกายเป็น เหล่าเทพมาปรากฎตัวแบบสุดหวาน