:: ปวดข้อ

ปวดข้อ

อาการน่ารำคาญใจที่สามารถเกิดขึ้นได้บ่อย ๆ เมื่อร่างกายกระทบอุณหภูมิเย็น ชื้น