:: พิธีแต่งงาน

พิธีแต่งงาน

สิ่งเล็กๆเหล่านี้ลืมไม่ได้เลย เพราะจะช่วยเสริมความรักของชีวิตคู่ที่เกิดขึ้นให้มีความสุขตลอดไป

บ่าว-สาว หลายคู่อาจจะไม่เคยเห็นขั้นตอนธรรมเนียมประเพณีในพิธีแต่งงานแบบไทย

จริง ๆ แล้ว การโยนดอกไม้ในวันแต่งงานคือธรรมเนียมการแต่งงานของชาวตะวันตก

วิธีและการปฏิบัติจึงควรให้ถูกต้องตามหลักและขั้นตอน ของ พิธีแต่งงาน แบบไทย

อยากมีงานแต่งงานแบบนั้นบ้าง แต่พิธีเก๋ๆ อารมณ์โรแมนติกแบบนี้สงวนไว้ให้กับชาวคริสต์ของแท้เท่านั้น

เรื่องพิธีแต่งงานตามประเพณีจีนที่ถูกต้องก็เล่นเอามึนตึบไปหลายนาทีเหมือนกัน