มุนกึนยอง

:: มุนกึนยอง

มุนกึนยอง

women >> มุนกึนยอง

“ผมคิดว่านิสสันในเมืองไทยต้องทำได้ดีกว่านี้ สำหรับรถปิกอัพที่มีฟอร์นเทียร์ทำตลาดมาก่อนหน้า และมีนาวา

อีกหนึ่งในกลยุทธ์ที่ “นิสสัน” นำมาใช้กับการสร้างภาพลักษณ์ให้กับตัวสินค้า คือ การนำบุคคลที่มีชื่อเสีย

มุนกึนยองสาวน้อยน่ารัก ใจบุญ สาวน้อยน่ารัก มุนกึนยอง เพิ่งครบรอบ 22 ปี ไปเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ที่ผ่