ยาคุม

:: ยาคุม

ยาคุม

women >> ยาคุม

ถ้าคุณกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าว และวางแผนที่จะมีลูก คุณควรหยุดใช้ยาทันที

ผู้ที่เลือกใช้การคุมกำเนิดด้วยวิธีนี้ก็ไม่ควรลืมตรวจสุขภาพเป็นประจำด้วยนะคะ

การใช้ยาคุมฉุกเฉินจะมีประโยชน์ หากสาวๆใช้อย่างถูกต้องนะจ๊ะ

รู้ไหมว่าในชีวิตเราไม่ควรจะใช้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินเกิน 2 ครั้ง เพราะจะมีผลกับร่างกายของผู้หญิง

เราไม่ได้ป้องกัน แต่แฟนบอกมั่นใจว่าข้างนอก 95%

วิธีเลือกกินยาคุมแล้ว ป้องกันไม่ให้เกิดสิวควรเลือกอย่างไร

วิธีใช้ ยาคุมกำเนิด แบบแผ่น ยาคุมกำเนิดแบบนี้คุมกำเน

คุมกำเนิด ที่สาวสมัยใหม่ควรรู้ อัพเดทวิธีคุมกำเนิดที่สาวสมัยใหม่ควรรู้ &nbsp

กินยาคุม-อกโต? การรับประทานยาคุมกำเนิด สำหรับเพศหญิง

ไขปัญหายาคุม เป็นได้มากกว่าคุมกำเนิด นอกจากคู่แต่งง