เจ็บท้องคลอด

:: เจ็บท้องคลอด

เจ็บท้องคลอด

women >> เจ็บท้องคลอด

ไม่ต้องกังวล เพราะในปัจจุบันมีวิธีการที่จะช่วยลดอาการเจ็บได้

จะรู้ได้อย่างไรว่า ได้เวลาไปโรงพยาบาลแล้ว