:: เด็กแรกเกิด

เด็กแรกเกิด

ลองสังเกต ปาน บนตัวลูกน้อยว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรบ้าง

เด็กส่วนใหญ่จะมีการบ้วนนมออกมาเล็กน้อยซึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว