เด็กแรกเกิด

:: เด็กแรกเกิด

เด็กแรกเกิด

women >> เด็กแรกเกิด

ถ้าเช็ดสะดือให้ลูกไม่สะอาด อาจทำให้สะดือติดเชื้อเกิดการอักเสบขึ้นได้นะคะ

ข่าวดี! คุณแม่ที่คลอดบุตรตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไป มีสิทธิ์ได้รับ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ลองสังเกต ปาน บนตัวลูกน้อยว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรบ้าง

เด็กส่วนใหญ่จะมีการบ้วนนมออกมาเล็กน้อยซึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว