:: เท้าบวม

เท้าบวม

อาการบวมที่ผิดปกติก็อาจะเป็นสัญญาณของอาการครรภ์เป็นพิษ