เล่นคนเดียว

:: เล่นคนเดียว

เล่นคนเดียว

women >> เล่นคนเดียว

เป็นการฝึกให้เด็กรู้จักตนเอง และเป็นเพื่อนของตนเองได้ เด็กจะไม่รู้สึกเหงา หรือกลัว