เสียสาว

เสี่ยงเสียสาว… ในสถานที่แบบไหน
เสี่ยงเสียสาว… ในสถานที่แบบไหน

เสี่ยงเสียสาว… ในสถานที่แบบไหน เดี๋ยวนี้ภัยสังคมแทบจะอยู่ในทุกซอกทุกมุมของชีวิตเรา บ่อยครั้งภัยร้า