เห็ดหลินจือแดง

ชะลอแก่ แบบปรับสมดุล ด้วย เห็ดหลินจือแดง
ชะลอแก่ แบบปรับสมดุล ด้วย เห็ดหลินจือแดง

เป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาสูงสุดเพราะมีสารโพลีแซคคาไรด์มากกว่า ต่างจากเห็ดหลินจือทั่วไป