แฟชั่นมุสลิม

กวาง-ฟ้ารุ่ง ประชันสวย แฟชั่นมุสลิม กับ นางงามรุ่นน้อง ปุ๊กลุ๊ก ฝนทิพย์
กวาง-ฟ้ารุ่ง ประชันสวย แฟชั่นมุสลิม กับ นางงามรุ่นน้อง ปุ๊กลุ๊ก ฝนทิพย์

แฟชั่นสวยเรียบร้อยอย่างมีสีสันเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้