นางสาวไทย 2557 มาแล้วโฉมหน้า 24 คนสุดท้าย งดงามคู่แผ่นดิน

Home / ผู้หญิงต้นแบบ / นางสาวไทย 2557 มาแล้วโฉมหน้า 24 คนสุดท้าย งดงามคู่แผ่นดิน

สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวผู้ผ่านเข้ารอบ 24 คนสุดท้ายการประกวด นางสาวไทย ประจำปี 2557 พร้อมเผยแบบมงกุฎและของรางวัลจากผู้สนับสนุน โดย การประกวด นางสาวไทย ประจำปี พ.ศ.2557 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “8 ทศวรรษแห่งตำนาน ความงดงามคู่แผ่นดิน” (INFINITY OF BEAUTY) เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 80 ปีแห่งตำนานการค้นหาหญิงสาวที่สวยที่สุดในประเทศไทย

การคัดเลือกรอบแรกจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการได้ทำการคัดเลือกสาวงามเหลือ 80 คน และ 40 คนตามลำดับ โดยพิจารณาจากรูปร่างหน้าตาและบุคลิกภาพเป็นหลัก จากนั้นในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม คณะกรรมการได้คัดเลือกสาวงามอีกครั้งเพื่อเฟ้นหาผู้มีคุณสมบัติดีเด่นให้ผ่านเข้าสู่รอบ 24 คนสุดท้าย โดยเน้นการพิจารณาด้านปฏิภาณไหวพริบในการตอบคำถาม รวมถึงศักยภาพและความสามารถพิเศษด้านต่างๆ ของผู้เข้าประกวด

และนี่คือโฉมหน้า สาวงามที่ผ่านเข้ารอบ 24 คนสุดท้าย นางสาวไทย ประจำปี 2557  ดังต่อไปนี้

MT1 นางสาวเกษราวดี เกิดด้วง

missthai57-2
MT2 นางสาวภัคสุภัสส์ เพชราวิวรรธน์

missthai57-4
MT3 นางสาวชลิดา กล่ำปาน

missthai57-6
MT4 นางสาวณภัสนันท์ สุขสวัสดิ์

missthai57-7
MT5 นางสาวชุติมา สารศิลป์

missthai57-10
MT6 นางสาวสุกัญญา พันธ์จำปี

missthai57-12
MT7 นางสาวพัชรวรรณ หุตะเศรณี

missthai57-14
MT8 นางสาวปรียานารถ ลายคราม

missthai57-16
MT9 นางสาวชนิดาภา จงปติยัตต์

missthai57-19
MT10 นางสาวนคนันทินี วงค์จิตต์

missthai57-21
MT11 นางสาวอาทิมา เนตรทิพย์

missthai57-23
MT12 นางสาว ฝนทิพยป์ กลิ่นภักดี

missthai57-25
MT13 นางสาวสุจรรย์จิรา เข็มทรัพย์

missthai57-27
MT14 นางสาวพิมพ์ชนก จิตชู

missthai57-29
MT15 นางสาวแพรวโพยม ลักษิตานนท์

missthai57-31
MT16 นางสาวรินทร์ลภัส วีระชัยวงศ์

missthai57-33
MT17 นางสาวอุรชาภัทร เดชาเบญจานนท์

missthai57-35
MT18 ร้อยตรีหญิงกัญญ์ณณัฐ พรนิพัทธ์กุล

missthai57-37

MT20 นางสาววิสุมิตรา ประยูรพันธ์

missthai57-39
MT21 นางสาวคเณพร อินต๊ะมูล

missthai57-41
MT22 นางสาวฬิษา สุวรรณเกษการ

missthai57-43
MT23 นางสาววิลาสินี จันทร์วุฒิวงศ์

missthai57-45
MT24 นางสาวพุทธพร ทองพุ่ม

missthai57-47

ปิดท้ายด้วยภาพมงกุฎ นางสาวไทย 2557

missthai57-48

รวมภาพบรรดา 24 คนสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบ นางสาวไทย 2557

รายงานโดย Women Mthai Team

ภาพโดย Covinus

facebook