โฉมหน้า 15 สาวใสอุทัยทิพย์ ใสกิ๊งกันทั้งนั้น

Home / ผู้หญิงต้นแบบ / โฉมหน้า 15 สาวใสอุทัยทิพย์ ใสกิ๊งกันทั้งนั้นโฉมหน้า 15 สาวใสอุทัยทิพย์ ใสกิ๊งกันทั้งนั้น
สาวใสอุทัยทิพย์ Freshy Idol 2008ดูวิดีโอทั้งหมด กดที่นี่

 U 1

ชื่อ   นางสาว พลอยชนก พัวธัญวงศ์
ชื่อเล่น   จอย
อายุ      18  ปี
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้า

 

 
 


U 2

ชื่อ  นางสาว พราวฟ้า  คุ้มสุวรรณ
ชื่อเล่น พราว
อายุ  16  ปี
โรงเรียน วัดนวลนรดิศ

 

 


 
 

 

U 3

ชื่อ  นางสาว สิริญาดา  แจ่มเจริญ
ชื่อเล่น กิ๊ฟท์
อายุ  18 ปี
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


 


 


U 4

ชื่อ  นางสาว ภัทรพจี อดุลย์ศักดิ์ศรี
ชื่อเล่น เอ้
อายุ  15  ปี
โรงเรียน สตรีวัดอัปสรสวรรค์ 


U 5

ชื่อ  นางสาว แก้วตะวัน  ภุชงคสมุทท์
ชื่อเล่น อุ้ม
อายุ  18  ปี
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล


 

 


U 6

ชื่อ  นางสาวอัญรินทร์  ธีราธนันพัฒน์
ชื่อเล่น ทับทิม
อายุ  17  ปี
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 

 


 
 

 

U 7

ชื่อ     นางสาวขนิษฐา  พัฒนะเศรษฐกุล
ชื่อเล่น ปอ
อายุ  15  ปี
โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

 

 

 

U 8

ชื่อ  นางสาว อารดา  อารยวุฒิ
ชื่อเล่น ดาร์ลิ่ง
อายุ  15  ปี
โรงเรียน CMIS เชียงใหม่

 

 


 


U 9

ชื่อ  นางสาว ณภศศิ  สุรวรรณ
ชื่อเล่น มายด์
อายุ  16  ปี
โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา


 

 


U 10

ชื่อ  นางสาว ชนนี  เสริมพณิชกิจ
ชื่อเล่น แพท
อายุ  16  ปี
โรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)


  


U 11

ชื่อ  นางสาว ธัญญา  เดชศิริพงศา
ชื่อเล่น กอล์ฟ
อายุ  18  ปี
คณะแพทยศาสตร์ มศว.ประสานมิตร

 

 


U 12

ชื่อ  นางสาว นวินดา  เบอร์ต๊อดตี้
ชื่อเล่น มิ้นท์
อายุ  16  ปี
โรงเรียน NIS เชียงใหม่

 

 

U 13

ชื่อ  นางสาว สริตา  เอี่ยมวสันต์
ชื่อเล่น ออม
อายุ  16  ปี
โรงเรียน สาธิต มศว.ประสานมิตร 

U 14

ชื่อ  นางสาว มทินา  กิจวิริยะ
ชื่อเล่น บุ๊ค
อายุ  15  ปี
โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา

 


 

U 15

ชื่อ  นางสาว เมธปิยา  กิจวิริยะ
ชื่อเล่น เบส
อายุ  15  ปี
โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
 ร่วมโหวต… ให้กับ 15 สาวใสอุทัยทิพย์
        เพียงแค่โหวตผ่าน
www.utaitip.com หรือ
        เขียนชื่อที่อยู่ พร้อมระบุหมายเลขที่ต้องการโหวตลงบนด้านหลังฉลากผลิตภัณฑ์อุทัยทิพย์ หรือ ยูทิป
        แล้วส่งมาที่ตู้ ปณ. 351 ปณจ. ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10310
  

     
พิเศษ ! ผู้ร่วมโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรับ
       I  Phone 8 GB  จำนวน 1 รางวัล
       บัตรชมภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex และ EGV   จำนวน  30 รางวัล
       ตั้งแต่วันนี้  ถึง 27 สิงหาคม 2551ค่ะ
   ขออนุญาตใช้เนื้อหา