เผยโฉม 18 คนสุดท้าย นางสาวไทย 51

Home / ผู้หญิงต้นแบบ / เผยโฉม 18 คนสุดท้าย นางสาวไทย 51

 

เวทีแห่งศักดิ์ศรี สตรีไทย

กับโฉมหน้า สาวๆ ผู้ผ่านเข้ารอบ 18 คนสุดท้าย ของการประกวด

นางสาวไทย ประจำปี 2551

 

 

หมายเลข 1 

นส. ศศิมา  ประกอบทรัพย์  / ชื่อเล่น   ลูกน้ำ 

อายุ  18  ปี   ม.กรุงเทพ กำลังศึกษา  ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สมุทรสงคราม 

สัดส่วน   32-30-37.5

 

หมายเลข  2 

นส. ธิติยา   ปราบชม  / ชื่อเล่น  ฟ้า 

อายุ   21 ปี   ม.ศรีนครินทรวิโรฒ กำลังศึกษา  ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ ภูเก็ต 

สัดส่วน    30.5-25.5-35.5

 

 

หมายเลข 3 

นส.  พิชญา  พงษ์ชีพ   / ชื่อเล่น  แป๊ป 

อายุ  21 ปี   ม.รังสิตนานาชาติ กำลังศึกษา  ปริญญาตรี คณะ Tourism and Hospitality Management จันทบุรี 

สัดส่วน  34-26-36

 

หมายเลข   4 

นส.  ศุภาธร   เลาหนุวัติ   / ชื่อเล่น  ปู 

อายุ  23  ปี  ม.อัสสัมชัญ จบการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีน กรุงเทพมหานคร 

สัดส่วน  31.5-25.5-36

 

 

หมายเลข  5

 นส.ราชาวดี    จำรัสเศรณี   / ชื่อเล่น  ต่าย 

อายุ   20  ปี  ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ กำลังศึกษา  ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ นนทบุรี 

สัดส่วน   31-25-34

 

หมายเลข  6 

นส. จรินทร์ญา  จันเจือ  ชื่อเล่น  ปูเป้ 

อายุ   24  ปี  ม.รังสิต กำลังศึกษา  ปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ระยอง 

สัดส่วน  33.5-25-35

 

 

 

 

หมายเลข  7 

นส.  งามเนตร  หิรัญชนะโชค    ชื่อเล่น   เกด

อายุ   23  ปี  ม.กรุงเทพธนบุรี กำลังศึกษา  ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์  กรุงเทพมหานคร 

สัดส่วน   32-25-36

 

หมายเลข  8 

นส.   ฐิติพร    พลอยเกลื่อน   ชื่อเล่น  ชะเอม 

อายุ  19 ปี    ม.ราชภัฏสวนดุสิต กำลังศึกษา  ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ นนทบุรี 

สัดส่วน   33.5-25.5-38.5

 

หมายเลข  9 

นส.  ศุจินันท์   บุญทา   ชื่อเล่น  ใบเฟิร์น 

อายุ   19  ปี  ม.กรุงเทพ กำลังศึกษา  ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

สัดส่วน   32.5-24-35.5

 

หมายเลข   10 

นส.  พิมพ์พิชชา   อัศวพงศ์สุกฤตา  / ชื่อเล่น    ฮอลล์ 

อายุ  20 ปี   ม.กรุงเทพอินเตอร์ กำลังศึกษา  ปริญญาตรี คณะ Communication Arts เพชรบูรณ์ 

สัดส่วน   29-28-34.5

 

หมายเลข   11

นส.   กนกวฤนท์   เชียงส่ง  / ชื่อเล่น  น้ำมิ้ม 

อายุ    25 ปี   ม.เชียงใหม่ กำลังศึกษา  ปริญญาโท คณะแพทย์ศาสตร์ อุตรดิตถ์ 

สัดส่วน  34-24.5-35

 

หมายเลข   12 

นส.  พิชชา   เกียรติสมุทรชัย  / ชื่อเล่น  พีช

อายุ  22 ปี  ม.ธรรมศาสตร์ จบการศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชี  (เกียรต์นิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) สมุทรปราการ 

สัดส่วน  32-25-35.5

 

 

 

หมายเลข  13 

นส.  ทอปัด   นาคปานเสือ  / ชื่อเล่น  นก

อายุ   23 ปี  จุฬาลงกรณ์ จบการศึกษา คณะอักษรศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ กรุงเทพมหานคร 

สัดส่วน  31-25.5-37.5

 

 

หมายเลข  14 

นส.  จุรีภรณ์   บุตรพิมพา  / ชื่อเล่น   เพี๊ยซ 

อายุ  22 ปี   ม.มหิดล กำลังศึกษา ปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาสารคาม 

สัดส่วน  30-28.5-35

 

หมายเลข 15

นส.   เสาวลักษณ์   พรหมศร  / ชื่อเล่น   แป้งร่ำ 

อายุ  25  ปี  ม.เชียงใหม่ จบการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์  เชียงใหม่ 

สัดส่วน  31.5-24-34

 

หมายเลข 16

 ร้อยตรีหญิงชโลธร  ชัยชมภู  / ชื่อเล่น  ปาล์ม 

อายุ  22  ปี  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จบการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์  กรุงเทพมหานคร 

สัดส่วน   31-24-34

 

หมายเลข  17 

นส.  พรรณประภา  ยงค์ตระกูล  / ชื่อเล่น  บุ๋ม 

อายุ   20  ปี  จุฬาลงกรณ์ กำลังศึกษา ปริญญาตรี คณะแพทย์ศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

สัดส่วน  30.5-25-35.5

 

หมายเลข 18

นส.  วรรณกร  กองเมือง  / ชื่อเล่น   เดียร์

อายุ   19   ปี  ม.ศิลปากร กำลังศึกษา ปริญญาตรี คณะดุริยางคศาสตร์ นนทบุรี 

สัดส่วน   31.5-27-35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

นางสาวไทย -  นางสาวไทย ปี 2550 ได้แก่ หมายเลข 1 นางสาว อังคณา ตรีรัตนาทิพย์(อ้อ) อายุ ๒๒ ปี นิสิต จุฬาลงกรณ์
 
 
 
 

ขออนุญาตใช้เนื้อหา