โฉมหน้า สาวงามที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย 44 คน

Home / ผู้หญิงต้นแบบ / โฉมหน้า สาวงามที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย 44 คน

 

 

โฉมหน้า สาวงามที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย 44 คน

 

 

มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส

 MTU1 MTU2 MTU3 MTU4
กนกกาญจน์  ฐิติภัทรประเสริฐ (ปีใหม่) นนทพร  ธีระวัฒนสุข(เเย้) วริษา  เจริญศักดิ์ธนกุล (พลอย) ชุติมา  ดุรงค์เดช(ไข่มุก)

 

 

 

 

มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส

MTU5 MTU6 MTU7 MTU8
ธิชาพร  สุวรรณประดับ (พิงค์)  ปริยากร  สุขประเสริฐ (ออน) อมรา  แหม (มาร์) พรวดี  อรรฆภิญญ์ (พอลล่า)

 

 

 

 

มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส

MTU9 MTU10 MTU11 MTU12
อรพินท์  นาคสมบูรณ์ (พลอย)  พลอยไพลิน  เลิศสุนทรรัตน์ (กิ๊ฟ) ภัสราภรณ์  คนคำแหง (นุ้ย) รฐกร  สถิรบุตร(กี้)

 

 

 

 

มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส

MTU13 MTU14 MTU15 MTU16
สิริลภัส  กองตระการ (หมิว)  พัชริน  จูเลีย คเน็ค (จูเลีย) วิลาสินี  ทีปั่น(เดียร์) เกศโมฬี  โรจนประดิษฐ (ฝ้าย)

 

 

 

 

มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส

MTU17 MTU18 MTU19 MTU20
แพรว  แก้วทิพย์ (แพรว)  ชนิกานต์  ประชานุกูล (น้ำ) ลดาวรรณ์  เชาวน์ดี (วรรณ์) นภิศา  ป้อมเสน (ฟ้า)

 

 

 

 

มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส

MTU21 MTU22 MTU23 MTU24
ชเนตฆ์  กาญจนชินโต(ทิพย์)  ชลธิชา  ทรัพย์ไพบูลย์เลิศ (แอม) จิดาภา  ดีวาจี (แป้ง) ภิญยาพัชญ์  ภูรัชญาพัชร์ (พรีม)

 

 

 

 

 

มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส

MTU25 MTU26 MTU27 MTU28
เพชรชนก  ณ ลำปาง (น้ำตาล)  ปุณยวีร์  รัตนภัทรพงศ์ (ปุณ) จันทร์นิพา  แก่นสาร (ต๊อบ) รัชฎาวรี  เพชรกูล (น้ำตาล)

 

 

 

มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส

MTU29 MTU30 MTU31 MTU32
กรรณาภรณ์  พวงทอง (น้ำหวาน)  สุภาภรณ์  ศิริกมลสันติชัย (โอ๋) ชัชฎากรณ์  เกตุมณี(อ้อม) สันทณี  เดชะไกศยะ (กอล์ฟ)

 

 

 

มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส

MTU33 MTU34 MTU35 MTU36
กรรณิการ์  ด่านศักดิ์ศรี (กิ๊บ)  เกฐษิตา  แจงตระกูล (เกรซ) รุ่งกานต์  สุขาทิพย์ (กุ๊กกิ๊ก) ชุตินันท์  แสงสุข (กานต์)

 

 

 

มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส

MTU37 MTU38 MTU39 MTU40
กมลพร  ม่วงกลม (นุ้ย)  วนัสนันท์  จันทร์นิ่ม (ลูกนัท) รุจินันท์  พันธ์ศรีทุม (มะเหมี่ยว) รสธร  เจียรากร(จ๋า)

 

 

 

มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส

MTU41 MTU42 MTU43 MTU44
ธันชนก  คล้ายคลึง (พลอย)  พัชราภา  รัตน์มณี (กลาง) ณัฐณิชารัตน์  โหสุวรรณ์ (พลอย) พิมพ์รติ  สิริกรัณย์ (เเพม)

 

 

 

 

 ที่มาภาพจาก mtu.ch7.com

 

 

ขออนุญาตใช้เนื้อหา