เปิดตัว 12 สาวหมวย ใน ชุดว่ายน้ำ

Home / ผู้หญิงต้นแบบ / เปิดตัว 12 สาวหมวย ใน ชุดว่ายน้ำ

เปิดตัว 12 สาวหมวย ในชุดว่ายน้ำประชันเวที มิสไทยแลนด์ ไชนิส คอสโม เพเจ้นท์ 2010

ครั้งแรกในประเทศไทย ที่สาวหมวย จะได้อวดโฉม โชว์ขาอ่อน ก่อนไปร่วมชิงระดับโลก

มิสไทยแลนด์ ไชนิส คอสโม เพเจ้นท์ 2010

เวทีการประกวด มิสไทยแลนด์ ไชนิส คอสโม เพเจ้นท์ 2010 ( Miss Thailand Chinese Cosmos Pageant 2010 ) ถือเป็น การจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อเพ้นหาสาวงาม ที่จะเป็นตัวแทนสาวไทย ไปร่วมชิงมงกุฎ Miss Chinese Cosmos Pageant 2010 Southeast Asia ณ ประเทศมาเลเซีย และน่าจะมีโอกาสได้ร่วมประชันโฉมกับสาวจีนจากทั่วโลก บนเวที Miss Chinese Cosmos Pageant 2010 อย่างแน่นอน

มายลโฉม สาวสวย หมวยขาว กันเลยค่ะ

มิสไทยแลนด์ ไชนิส คอสโม เพเจ้นท์ 2010

น้องเอ่เอ๊

เบอร์ 1 น้องเอ่เอ๊ อายุ 20 ปี

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์

เอกการแสดงและกำกับการแสดง

มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ

น้องเอ่เอ๊

น้องเอ่เอ๊

นส. พิมพ์นารา วิเมลืองตระกูล

น้องเอ่เอ๊

น้องเอ่เอ๊

นส. พิมพ์นารา วิเมลืองตระกูล

น้องกวาง

เบอร์ 2 น้องกวาง อายุ 20 ปี

ศึกษาชั้นปีที่2 คณะศิลปกรรมศาสตร์

เอก การออกแบบเพื่อการจัดการแสดง

มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ

น้องกวาง

น้องกวาง

นส. เขมจิรา โชติจินดา

น้องกวาง

น้องกวาง

นส. เขมจิรา โชติจินดา

น้องเบนซ์

เบอร์ 3 น้องเบนซ์ อายุ 20 ปี

กำลังศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะรัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

น้องเบนซ์

น้องเบนซ์

นส. พันธ์ทิพย์ ไพรเรืองกิจ

น้องเบนซ์

น้องเบนซ์

นส. พันธ์ทิพย์ ไพรเรืองกิจ

น้องตั๊ก

เบอร์ 4 น้อง ตั๊ก อายุ 22 ปี

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัย ราชภัฎจันทรเกษม

น้องตั๊ก

น้องตั๊ก

นส.พรทิพ เพ็ชรอินทร์

น้องตั๊ก

น้องตั๊ก

นส.พรทิพ เพ็ชรอินทร์

น้องบัส

เบอร์ 5 น้องบัส อายุ 27 ปี

จบการศึกษา ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัย อัญสัมชัญ

น้องบัส

น้องบัส

นส. พจพร เจนโชคกิจอำนวย

น้องบัส

น้องบัส

นส. พจพร เจนโชคกิจอำนวย

น้องอะตอม

เบอร์ 6 น้องอะตอม อายุ 21 ปี

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

มหาวิทยาลัย รังสิต

น้องอะตอม

น้องอะตอม

นส. ชาตยา อุบลชาติ

น้องอะตอม

น้องอะตอม

นส. ชาตยา อุบลชาติ

น้องไฮรีน

เบอร์ 7 น้อง ไฮรีน อายุ 27 ปี

จบการศึกษา ปริญญาโท London Souht Bank University

เอกบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

น้องไฮรีน

น้องไฮรีน

นส. ปุณยวีร์ เหล่าพานิชธนาสิริ

น้องไฮรีน

น้องไฮรีน

นส. ปุณยวีร์ เหล่าพานิชธนาสิริ

น้องเนย

เบอร์ 8 น้อง เนย อายุ 21 ปี

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ

น้องเนย

น้อยเนย

นส. สศิรา อนันต์กิตติเลิศ

น้องเนย

น้อยเนย

นส. สศิรา อนันต์กิตติเลิศ

น้องครีม

เบอร์ 10 น้องครีม อายุ 22 ปี

จบการศึกษา ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิยาลัยรังสิต

น้องครีม

น้องครีม

นส.อุมาพร ปัญญา

น้องครีม

น้องครีม

นส.อุมาพร ปัญญา

น้องแอปเปิ้ล

เบอร์ 11 น้องแอปเปิ้ล อายุ 21 ปี

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่2 คณะธุรกิจระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยสยาม

น้องแอปเปิ้ล

น้องแอปเปิ้ล

นส. เฉิน ลุ่ย

น้องแอปเปิ้ล

น้องแอปเปิ้ล

นส. เฉิน ลุ่ย

น้องบีท

เบอร์ 12 น้องบีท อายุ 21 ปี

ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะการจัดการทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

น้องบีท

น้องบีท

นส.ภีรภรณ์ เพ็งยอดวงษ์

น้องบีท

น้องบีท

นส.ภีรภรณ์ เพ็งยอดวงษ์

 มิสไทยแลนด์ ไชนิส คอสโม เพเจ้นท์ 2010

เปลี่ยนมาดู สาวๆ ในชุดกี่เพ้า สวยๆ

 มิสไทยแลนด์ ไชนิส คอสโม เพเจ้นท์ 2010

เปลี่ยนมาดู สาวๆ ในชุดกี่เพ้า สวยๆ

 มิสไทยแลนด์ ไชนิส คอสโม เพเจ้นท์ 2010

เปลี่ยนมาดู สาวๆ ในชุดกี่เพ้า สวยๆ

 มิสไทยแลนด์ ไชนิส คอสโม เพเจ้นท์ 2010

ชุดว่ายน้ำที่สาวๆ สวมใส่ในวันนี้ ออกแบบ โดย คุณซินดี้

** หมายเหตุ น้องลูกพีท นวพร สมนึก ( เบอร์ 9 ) ติดภาระกิจ เลยไม่สามารถมาร่วมงานได้ค่ะ

สำหรับผู้สนใจ สามารถติดตมชมการประกวด ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2553 เวลา 19.00 น. – 22.00 น. ณ โรงละคร เอ็มเธียเตอร์ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.jiaranai.co.th

ภาพโดย Lekaza : women mthai team

ขออนุญาตใช้เนื้อหา