SIRIVANNAVARI พระองค์หญิง พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ องค์หญิงแห่งแฟชั่น

พระองค์หญิงสิริวัณณวรีฯ กับ เรื่องส่วนพระองค์ ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ สู่ องค์หญิงแห่งแฟชั่นไทย

Home / ผู้หญิงต้นแบบ / พระองค์หญิงสิริวัณณวรีฯ กับ เรื่องส่วนพระองค์ ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ สู่ องค์หญิงแห่งแฟชั่นไทย

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ประทานสัมภาษณ์พิเศษ

เรื่องส่วนพระองค์  ส่งต่อแรงบันดาลใจ ในรายการ “เปอร์สเปกทิฟ”

นับเป็นโอกาสพิเศษ “พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์” ทรงโปรดประทานสัมภาษณ์พิเศษ ในรายการ “เปอร์สเปกทิฟ”ครั้งนี้คนไทยทั้งประเทศจะได้รับฟัง เรื่องราวของพระองค์ที่แสดงถึงพระปรีชาสามารถหลากหลายด้าน อาทิ ด้านกีฬา ด้านศิลปะและการดนตรี ตลอดจนเรื่องราวอันเป็นที่น่าจับตาของวงการของแฟชั่นมากที่สุดในขณะนี้ ที่พระองค์หญิงทรงเป็นองค์ดีไซน์เนอร์ของแบรนด์ SIRIVANNAVARI เรื่องราวที่จะทำให้คนไทยทั้งประเทศได้รับแรงบันดาลใจ โดยเฉพาะสุภาพสตรีทั้งหลายจะได้เข้าใจความหมายของความงดงามที่แท้จริง

พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

พระองค์หญิงทรงประทานสัมภาษณ์ และประทานอนุญาต ให้นายสุวิกรม อัมระนันทน์ (เปอร์) เข้าเฝ้าเพื่อทำหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการ โดยได้รับพระกรุณาธิคุณ ให้ทีมงานได้ติดตามการทรงงานของพระองค์อย่างใกล้ชิด เริ่มต้นรายการพระองค์หญิงทรงย้อนเล่าเรื่องราวครั้งยังทรงพระเยาว์ว่าจริงๆแล้วพระองค์หญิงก็เหมือนเด็กทั่วไป ที่มีช่วงชีวิตที่ในวัยเรียนแต่ก็ทรงสนพระทัยเป็นพิเศษในด้านกีฬา ทั้งการทรงม้า และกีฬาแบตมินตัน พระองค์หญิงทรงเริ่มจริงจังและทรงฝึกซ้อมอย่างหนัก และตระเวนเข้าแข่งขันในรายการสำคัญต่างๆ จนทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติแบตมินตันได้สำเร็จตามที่พระองค์ทรงตั้งพระทัยไว้ เรียกว่ากีฬา เป็นส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงของพระองค์ โดยเฉพาะเรื่องความมีระเบียบวินัย และความมุ่งมั่นในการทรงงานสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

พระองค์หญิงทรงมีความสนพระทัยในงานศิลปะและแฟชั่นตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ และทรงเคยแสดงแฟชั่นโชว์คอลเลคชั่นทรงออกแบบครั้งแรก ในขณะยังทรงศึกษาอยู่ อีกทั้งพระองค์หญิงยังทรงแสดงแฟชั่นโชว์คอลเลคชั่นทรงออกแบบ ภายใต้แบรนด์ SIRIVANNAVARI ในปารีส แฟชั่น วีค อีกด้วย ซึ่งกว่าจะมาเป็น แบรนด์ SIRIVANNAVARI ที่ได้รับการยอมรับระดับโลกในวันนี้ พระองค์หญิงทรงผ่านอุปสรรคต่างๆ มามากมายนับเป็นโอกาสดีที่คนไทย จะได้เห็นภาพเบื้องหลังการทรงงาน การทรงสร้างสรรค์ออกแบบคอลเล็คชั่นทรงออกแบบสปริง/ซัมเมอร์ 2017

SIRIVANNAVARI

SIRIVANNAVARI

SIRIVANNAVARI

SIRIVANNAVARI

พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

พระองค์หญิงสิริวัณณวรีฯ

พระองค์หญิงสิริวัณณวรีฯ

พระองค์หญิงสิริวัณณวรีฯ

พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

ขอเชิญชวนชาวไทยมาร่วมกันติดตามรับชมรายการ ‘เปอร์สเปกทิฟ’ การประทานสัมภาษณ์พิเศษของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และ แรงบันดาลพระทัยของพระองค์หญิง เพื่อนำไปปรับใช้ให้เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560 เวลา 21.40 น. ทางช่อง 9 MCOT HD

ขออนุญาตใช้เนื้อหา