Miss Universe Thailand Miss Universe Thailand2017 นางงาม ประกวดนางงาม มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2017

40 สาวงาม มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ประชันภาพ Portrait สุดอลัง! โค้งสุดท้ายก่อนวันตัดสิน

Home / ประกวดนางงาม / 40 สาวงาม มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ประชันภาพ Portrait สุดอลัง! โค้งสุดท้ายก่อนวันตัดสิน

40 สาวงาม มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2017 อวดโฉมในชุดว่ายน้ำ

ใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว สำหรับการประกวดบนเวทีอันทรงเกียรติ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2017 โดยตอนนี้สาวงามทั้ง 40 คน ก็กำลังเก็บตัวเพื่อเตรียมความพร้อมในวันจริง และในโค้งสุดท้ายนี้ก็ได้ปล่อยภาพ Portrait ในธีมสาวล้านนาสุดโมเดิร์น ที่ใครเห็นเป็นต้องร้องว้าว เพราะแต่ละคนต่างก็งัดความสวยมาสู้กันอย่างจัดหนักจัดเต็ม

ส่วนใครที่ติดตามอยู่ มาร่วมลุ้นกันว่าสาวใดจะคว้ามงกุฎไปครอง ซึ่งทางกองประกวดจะจัดการประกวดรอบพรีลิมมินารีในวันที่ 27 ก.ค. ที่รอยัลพารากอนฮอลล์ เวลา 19.00 น. ก่อนที่ 40 สาวงามจะเข้าสู่การประกวดรอบตัดสินค่ำคืนวันที่ 29 ก.ค.นี้ ที่รอยัล พารากอน ฮอลล์ เวลา 19.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ถ่ายทอดการประกวดเวลา 22.45 น.

MUT01 จีจี้ – อภัสนันท์ คุณสิงห์
อายุ 23 ปี ส่วนสูง 172 ซม.
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

MUT02 ฝ้าย – สุนิสา เกตุแก้ว
อายุ 23 ปี ส่วนสูง 171 ซม.
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาตร์ สาขาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

MUT03 ฟ้าใส – ปวีณสุดา ดรูอิ้น
อายุ 23 ปี ส่วนสูง 181 ซม.
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว สาขาทั่วไป มหาวิทยาลัยคาลการี ประเทศแคนาดา

MUT04 ชมพู่ – วรรณชรีภรณ์ บุญทัน
อายุ 21 ปี ส่วนสูง 176 ซม.
กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปี4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

MUT05 มารีญา พูลเลิศลาภ
อายุ 25 ปี ส่วนสูง 184 ซม.
จบการศึกษาระดับปริญญาโท Marketing, Stockholm Business School

MUT06 ตะวัน – ชนารัญช์ ตันธนะชัย
อายุ 20 ปี ส่วนสูง 170 ซม.
กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปี2 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

MUT07 กรองทอง จันทรสมโภช
อายุ 20 ปี ส่วนสูง 176 ซม.
กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปี1 คณะรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, University of Central Florida

MUT08 พิม – พิมสุดา พันธ์โภคา
อายุ 20 ปี ส่วนสูง 172 ซม.
กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปี3 คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

MUT09 ใบตอง – จรีรัตน์ เพชรโสม
อายุ 24 ปี ส่วนสูง 167 ซม.
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาภาพยนตร์และวีดิโอ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง


MUT10 ปอ – พราวรวี กิตติวรประสาธน์
อายุ 20 ปี ส่วนสูง 172 ซม.
กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปี3 คณะนิเทศศาสตร์ สาขา New Media มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

MUT11 เบลล์ – ศศิวิมล สายบัวบาน
อายุ 26 ปี ส่วนสูง 176 ซม.
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมบริการ สาขาการจัดการครัวและภัตตาคาร วิทยาลัยดุสิตธานี

MUT12 จุ๊กจิ๊ก – จิรัชยา สุขอินต๊ะ
อายุ 19 ปี ส่วนสูง 173 ซม.
กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปี3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขานาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


MUT13 มีนา – ศศมล เจริญสุข
อายุ 23 ปี ส่วนสูง 175 ซม.
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


MUT14 แพร – กชพรรณ ไพฑูรย์
อายุ 24 ปี ส่วนสูง 170 ซม.
กำลังศึกษาระดับปริญญาโท ปี1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาทัศนศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


MUT15 แก้ม – กชกร ทรัพยโตษก
อายุ 21 ปี ส่วนสูง 166 ซม.
กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปี3 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี University Paris Diderot

MUT16 เฟิร์ส – ประภัสสร ไทยเสถียร
อายุ 21 ปี ส่วนสูง 175 ซม.
กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปี4 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

MUT17 เฟิน – รัชนา พระนิมิตร
อายุ 24 ปี ส่วนสูง 170 ซม.
กำลังศึกษาระดับปริญญาโท ปี2 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา และเทคโนโลยีจุลินทรีย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

MUT18 ฟิ้ง – สุพิชญา ยั่งยืน
อายุ 22 ปี ส่วนสูง 174 ซม.
กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปี4 คณะศิลปศาสตร์ สาขาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

MUT19 แป้ง – อัญชิสา กฤตยโสภณ
อายุ 23 ปี ส่วนสูง 175 ซม.
กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปี4 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมการบริการ สาขาบริหารธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

MUT20 เพลง – ชนารดี อุ่นทะศรี
อายุ 21 ปี ส่วนสูง 170 ซม.
กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปี3 คณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

MUT21 ปุ๊ก – สุรพฤนท์ อาจคงหาญ
อายุ 21 ปี ส่วนสูง 176 ซม.
กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปี3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

MUT22 ลูกศร – ธนพร สรนันท์
อายุ 26 ปี ส่วนสูง 170 ซม.
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขามัธยมศึกษา เอกภาษาอังกฤษ และภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

MUT23 แอนนา – อนัญญา เนลสัน
อายุ 23 ปี ส่วนสูง 168 ซม.
กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปี2 คณะการบริการและการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

MUT24 พลอย – รตาพิรญาธ์ อภินันธนพัฒน์
อายุ 24 ปี ส่วนสูง 172 ซม.
จบการศึกษาระดับปริญญาโท คณะการตลาดระหว่างประเทศ สาขาการตลาด ระหว่างประเทศ, York St. John University

MUT25 โบว์ – อุชุตา ประดิษฐ์พลแสน
อายุ 20 ปี ส่วนสูง 171 ซม.
กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 3 คณะบริหาร สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

MUT26 ม่านฟ้า ปาลศรี
อายุ 22 ปี ส่วนสูง 172 ซม.
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเชิงปริมาณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

MUT27 บูมบีม – สลิลทิพย์ ลีลาวิจิตรกุล
อายุ 23 ปี ส่วนสูง 175 ซม.
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเกษตร สาขาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

MUT28 เบส – จิรัชญา ลีลาประภาภรณ์
อายุ 22 ปี ส่วนสูง 173 ซม.
กำลังศึกษาระดับปริญญาโท ปี1 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

MUT29 ปิ๊ง – พิชชาพร เพชรแก้ว
อายุ 23 ปี ส่วนสูง 176 ซม.
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

MUT30 วันใหม่ – วรรณิสา ยศขำ
อายุ 19 ปี ส่วนสูง 176 ซม.
กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปี1 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

MUT31 แพร – จุฑามณี พาราสิงห์
อายุ 21 ปี ส่วนสูง 170 ซม.
กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปี3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขานาฏศิลป์ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

MUT32 แบมบู – สิริรัตน์ กาลบุตร
อายุ 18 ปี ส่วนสูง 177 ซม.
กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปี1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

MUT33 ชมพู่ – พิสุทธา นันทวรเวช
อายุ 24 ปี ส่วนสูง 168 ซม.
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

MUT34 เฟม – รัตน์ชนก เนาวะเศษ
อายุ 22 ปี ส่วนสูง 173 ซม.
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

MUT35 ไนซ์ – ไรวินทร์ กิตติวงศ์ศิริ
อายุ 24 ปี ส่วนสูง 172 ซม.
จบการศึกษาระดับปริญญาโท Business Marketing มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมป์ฟอร์ด

MUT36 มอร์นิ่ง – ขวัญนคร ไชยวรรณ์
อายุ 26 ปี ส่วนสูง 171 ซม.
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

MUT37 ใบเฟิร์น – กัญภัสภร รุ่งเรือง
อายุ 20 ปี ส่วนสูง 172 ซม.
กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปี3 วิทยาการจัดการ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยศิลปากร

MUT38 โบว์ – สุภาภรณ์ ฤทธิพฤกษ์
อายุ 20 ปี ส่วนสูง 178 ซม.
กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปี3 คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

MUT39 ปอย – ปภัสสร ประสิทธิ์กสิกรณ์
อายุ 26 ปี ส่วนสูง 172 ซม.
จบการศึกษาปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต

MUT40 ดาหลา นาคสุข
อายุ 21 ปี ส่วนสูง 167 ซม.
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ Hotel Management, Hotel Institute Montreux, Switzerland

………………………………………………………………………………………………………….

 

ถ่ายภาพโดย: ธีรยุทธ เยนา
Stylist: ณัฐพล เปรมทองน้อย
แต่งหน้า/ทำผม: BSC
เครื่องแต่งกาย: Noriko //สกุลจันทร์ เชียงใหม่
เครื่องเงินและเครื่องประดับ: สกุลจันทร์ เชียงใหม่