ประกวดนางงาม ผ่านเข้ารอบแรก มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2018

ช้างเผือกซ่อนอยู่อีกเยอะ! โฉมหน้า 72 คนที่ผ่านเข้ารอบแรก มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2018

Home / ประกวดนางงาม / ช้างเผือกซ่อนอยู่อีกเยอะ! โฉมหน้า 72 คนที่ผ่านเข้ารอบแรก มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2018

หลังจากเปิดการรับสมัครสาวงามมากความสามารถเพื่อเข้าร่วมประกวด มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2018 ไปเมื่อวันที่ 27 พค. ที่ผ่านมาและมีสาวๆ ให้ความสนใจเดินทางมาสมัครเป็นจำนวนทั้งสิ้น 130 คน ซึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้ ทางกองประกวดได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบแรก หรือรอบสัมภาษณ์เชิงทัศนคติ จำนวนทั้งหมด 72 คน โดยผู้ที่มีสิทธิเข้าคัดเลือกรอบสัมภาษณ์ จะต้องมารายงานตัวพร้อมผู้ปกครองหรือบุคคลใกล้ชิด ในวันเสาร์ที่ 2 หรือ วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 เพื่อที่กรรมการทั้งหมดจะทำการคัดเลือกให้เหลือ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2018 เข้ารอบสุดท้ายเพื่อทำการเก็บตัว ทำกิจกรรมในการประกวดต่อไป

ยลโฉมสาวงาม มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2018 ผู้มีสิทธิเข้ารอบสัมภาษณ์เชิงทัศนคติ 72 คน

หมายเลข 2 เมณิษา ชุมสายสกุล

หมายเลข 5 วนัสนันท์ ภูมิภักดีพรรณ

หมายเลข 6 นิโคลีน พิชาภา บุญชู

หมายเลข 9 ปทิตตา สันติวิชช์

หมายเลข 10 สโรชา ทรงบุญรอด

หมายเลข 12 ปรียาดา บัวสมบุญ

หมายเลข 13 น้ำฝน ศิริกุล

หมายเลข 14 โศภิดา กาญจนริทร์

หมายเลข 15 ปาริสา เสนาะ

หมายเลข 18 ลักขนาวัลย์ ประดับแก้ว

หมายเลข 20 ปอยฝน โฆษิตพันธวงศ์

หมายเลข 21 ปัทมาวดี พุทธิมา

หมายเลข 26 ธีรตี พิงพิทยากุล

หมายเลข 27 พัชรา เรืองเดชขจรกิจ

หมายเลข 30 ณัฐธิดา พึ่งนุ่ม

หมายเลข 32 วทันยา ภาษาพรม

หมายเลข 38 ชารีน่า เฮงสาธร

หมายเลข 40 เพ็ญพิมล ศศิธรรมวงศ์

หมายเลข 44 ลลิตกาญจน์ พรนิพัทธ์กุล

หมายเลข 45 รัชนีกร จิรคุณากร

หมายเลข 46 อรนารี วรรณประสาท

หมายเลข 47 พีรชาดา ขุนรักษ์

หมายเลข 49 ปริญญานาฏ ด่านซ้าย

หมายเลข 52 ฐิตารีย์ เกษร

หมายเลข 53 ณัฐรภัทร์ ศิรณาภัทราศิริ

หมายเลข 54 วาเลนตินา จาร์ดุลโล

หมายเลข 55 อัปสร โอริญาเบลล์ เมนิล

หมายเลข 56 สุพัตรา เกียรติจรุงพันธ์

หมายเลข 59 วนัชพร อุทาสิน

หมายเลข 60 ศรสวรรค์ ศิลาพรม

หมายเลข 61 มณีรัตน์ แดงประเสริฐ

หมายเลข 65 วธูสิริ ใจกลาง

หมายเลข 66 มนัสนันท์ ภูธัญญบดินทร์

หมายเลข 72 อนิพรรณ เฉลิมบูรณะวงศ์

หมายเลข 73 ปรินุช บุนนาค

หมายเลข 74 ชลนิชา ลาวแก้ว

หมายเลข 75 โชษิตา วรธเนตรธรรม

หมายเลข 77 คุณัญญา ชมพูหลง

หมายเลข 78 พลิตา พุทธรัสสุ

หมายเลข 79 บูชาธรรม อุ่นเรือน

หมายเลข 80 พิชญาพร อุไทยธุราทร

หมายเลข 81 ปฏิมาภรณ์ ขยันชม

หมายเลข 83 อรอนงค์ วัตระภูศักดิ์

หมายเลข 84 สุชาธินี จำนงค์ผล

หมายเลข 85 เจนจิรา แซ่เฉิน

หมายเลข 87 มีเรียน สุเดชา อัคเซลการ์ด

หมายเลข 88 กนกวรรณ คำเทพ

หมายเลข 89 สาลิกา ฟอร์เมิรต

หมายเลข 90 พภัสสรณ์ จารุอัครพัฒน์

หมายเลข 91 วรรณพร มรรคดวงแก้ว

หมายเลข 94 อุรชาภัทร เดชาเบญจานนท์

หมายเลข 95 ปวีณา ซิงห์

หมายเลข 97 ส.ต.หญิงเหมือนฝัน ณ น่าน

หมายเลข 98 นัทธ์หฤทัย อัครกิจวัฒนากุล

หมายเลข 99 ศุทธินี วิเชียรชอย

หมายเลข 100 พิชญา สุวรรณเสวก

หมายเลข 101 ศรัญญา โพธา

หมายเลข 102 อรรมณี อุ่นเมือง

หมายเลข 103 พิจิตรา กองสอน

หมายเลข 104 สุชานาถ อิ่มอ่วม

หมายเลข 105 พรรณธิญา พฤกษา

หมายเลข 108 ฤๅชนก มีแสง

หมายเลข 109 วิลาวัณย์ จันทร์ใบเล็ก

หมายเลข 114 หทัยชนก ชุ่มชื่น

หมายเลข 115 ฐิตาภรณ์ เหรียญรักวงศ์

หมายเลข 117 ธัญลักษณ์ อยู่เจริญ

หมายเลข 120 ฑภิสรา พุทธาคุณเจริญ

หมายเลข 126 อรยา เจริญศักดิ์

หมายเลข 127 ภิรญา ศรีมุกข์

หมายเลข 128 รัตนรัตน์ ศรีคง

หมายเลข 129 กัญญารัตน์ ห่อหุ้ม

หมายเลข 130 จิราพร ช่างเพ็ชรผล

ที่มาภาพจาก www.facebook.com/Missuniversethailand