40 คนสุดท้าย มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2018 มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2018

ใครจะได้มง! ส่องโปรไฟล์ 40 คนสุดท้าย มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2018

Home / ประกวดนางงาม / ใครจะได้มง! ส่องโปรไฟล์ 40 คนสุดท้าย มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2018

เรียกได้ว่าคัดกรองสาวงามกันเข้มข้นจริงๆ สำหรับเวที มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2018 โดยหลังจากที่ได้สาวงาม 40 คนสุดท้าย ก็มาถึงเวลาที่แฟนนางงามจะต้องเพ่งสายตามาส่องโปรไฟล์ของแต่ละคนกันบ้าง ซึ่งไม่ใช่แค่ความสวยเท่านั้นที่พกมา แต่ยังพ่วงความสามารถ อุดมการณ์ที่แข็งกล้า และส่วนใหญ่ในปีนี้โด่ดเด่นในเรื่องของภาษาที่มากกว่าแค่ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเท่านั้น บอกเลยว่าปีนี้สนุกแน่

คลิป > เปิดโฉม!! 40 คนสุดท้าย มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2018

หมายเลข 1 นางสาวนิโคลีน พิชาภา บุญชู หรือ นิโคล

อายุ 19 ปี สูง 170 เซนติเมตร กำลังศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 คณะ General Education สาขา Genreral มหาวิทยาลัย Citrus College จังหวัดกรุงเทพมหานคร

หมายเลข 2 นางสาวเมณิษา ชุมสายสกุล หรือ กานต์

อายุ 22 ปี สูง 169 เซนติเมตร กำลังศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี สาขาบริหารการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

หมายเลข 3 นางสาวพภัสสรณ์ จารุอัครพัฒน์ หรือ ฟิล์ม

อายุ 20 ปี สูง 165 เซนติเมตร กำลังศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาดนตรีตะวันตก เอก voice มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

หมายเลข 4 นางสาวปริญญานาฏ ด่านซ้าย หรือ ตัวเล็ก

อายุ 19 ปี สูง 169 เซนติเมตร กำลังศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ สาขาบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

หมายเลข 5 นางสาวนัทธ์หฤทัย อัครกิจวัฒนากุล หรือ โซ่

อายุ 24 ปี สูง 174 เซนติเมตร จบการศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จังหวัดสมุทรปราการ

หมายเลข 6 นางสาวคุณัญญา ชมพูหลง หรือ แป้ง

อายุ 25 ปี สูง 174 เซนติเมตร จบการศึกษาปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

หมายเลข 7 นางสาวภิรญา ศรีมุกข์ หรือ มาย

อายุ 25 ปี สูง 175 เซนติเมตร จบการศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีสิ่งแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จังหวัดกาญจนบุรี

หมายเลข 8 นาวสาวมนัสนันท์ ภูธัญญบดินทร์ หรือ เทนเทน

อายุ 25 ปี สูง 177 เซนติเมตร จบการศึกษาปริญญาตรี คณะโบราณคดี สาขามนุษย์วิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

หมายเลข 9 นางสาวอนิพรรณ เฉลิมบูรณะวงศ์ หรือ นิต้า

อายุ 25 ปี สูง 174 เซนติเมตร จบการศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดลำปาง

หมายเลข 10 นางสาวฐิดารีย์ เกษร หรือ นุ๊ก

อายุ 22 ปี สูง173 เซนติเมตร กำลังศึกษาปริญญาตรีปีที่ 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

หมายเลข 11 นางสาววาเลนตินา จาร์ดุลโล หรือ พลอย

อายุ 24 ปี สูง 165 เซนติเมตร กำลังศึกษาปริญญาโท ปีที่ 2 คณะ Letters สาขา Lauguages for International Cooperations มหาวิทยาลัย Suor Orsola Benincasa จังหวัดกรุงเทพมหานคร

หมายเลข 12 นางสาวพลิตา พุทธรัสสุ หรือ จุ๊บจิ๊บ

อายุ 25 ปี สูง 170 เซนติเมตร จบการศึกษาปริญญาโท คณะ Business Management in Creative Industries มหาวิทยาลัย De Monfort University จังหวัดขอนแก่น

หมายเลข 13 นางสาวเพ็ญพิมล ศศิธรรมวงศ์ หรือ อุ้ย

อายุ 22 ปี สูง 172 เซนติเมตร จบการศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ สาขา Marketting จาก Bangkok University International จังหวัดกรุงเทพมหานคร

หมายเลข 14 นางสาวปวีนา ซิงห์ หรือ วีนา

อายุ 22 ปี สูง 178 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษารัสเซีย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่

หมายเลข 15 นางสาววรรณพร มรรคดวงแก้ว หรือ เอิงเอย

อายุ 27 ปี สูง 170 เซนติเมตร จบการศึกษาปริญญาตรี คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กรุงเทพมหานคร

หมายเลข 16 นางสาวศุทธนี วิเขียรซอย หรือ การ์ตูน

อายุ 21 ปี สูง 170 เซนติเมตร กำลังศึกษาปริญญาตรีปีที่ 3 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี

หมายเลข 17 นางสาวสุพัตรา เกียรติจรุงพันธ์ หรือโบว์

อายุ 24 ปี สูง 176 เซนติเมตร กำลังศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่4 คณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม(สิ่งทอและแฟชั่น) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร

หมายเลข 18 ส.ต.หญิง เหมือนฝัน ณ น่าน หรือ โบนัส

อายุ 25 ปี สูง 168 เซนติเมตร กำลังศึกษาปริญญาโทชั้นปีที่1 คณะนิเทศศาสตร์การตลาด สาขาสื่อสารการตลาดใหม่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จังหวัดน่าน

หมายเลข 19 นางสาวอรนารี วรรณประสาท หรือ ครีม

อายุ 25 ปี สูง 175 เซนติเมตร จบการศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดสระบุรี

หมายเลข 20 นางสาวโศภิตา กาญจนรินทร์ หรือ นิ้ง

อายุ 23 ปี สูง 169 เซนติเมตร จบปริญญาตรีคณะ Business administration สาขา Finance จาก University of Nevada, Las Vegas จังหวัดกรุงเทพมหานคร

หมายเลข 21 นางสาวกนกวรรณ คำเทพ หรือ ยีน

อายุ 24 ปี สูง 174 เซนติเมตร จบการศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดน่าน

หมายเลข 22 นางสาวฤาชนก มีแสง หรือ เทวี

อายุ 23 ปี สูง 170 เซนติเมตร จบการศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาปรัชญา เศรษฐศาสตร์ การเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

หมายเลข 23 นางสาวเจนจิรา เฉิน หรือ เจน

อายุ 20 ปี สูง 168 เซนติเมตร กำลังศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ สาขาโรงแรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จังหวัดบึงกาฬ

หมายเลข 24 นางสาววธูสิริ ใจกลาง หรือ คิตตี้

อายุ 24 ปี สูง 170 เซนติเมตร กำลังศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่2 คณะมนุษศาสตร์ สาขาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

หมายเลข 25 นางสาวพิชญาสุ วรรณเสวก หรือ โบว์

อายุ 23 ปี สูง 178 เซนติเมตร จบการศึกษา ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

หมายเลข 26 นางสาวพีรชาดา ขันรักษ์ หรือ พลอย

อายุ 23 ปี สูง 170 เซนติเมตร กำลังศึกษา ปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

หมายเลข 27 นางสาวศรสวรรค์ ศิลาพรม หรือ ฝน

อายุ 24 ปี สูง 175 เซนติเมตร กำลังศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่1 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาหลักสูตรและการสอน(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเลข 28 นางสาวชารีนา เฮงสาทร หรือ ชาช่า

อายุ 25 ปี สูง 165 เซนติเมตร จบการศึกษาปริญญาตรี คณะ Computer Information Systems สาขา Business มหาวิทยาลัย Cal Poly,Pomona จังหวัดสมุทรปราการ

หมายเลข 29 นางสาวอุรชาภัทร เดชาเบญจานนท์ หรือ น่ารัก

อายุ 23 ปี สูง 171 เซนติเมตร จบการศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จังหวัดนนทบุรี

หมายเลข 30 นางสาวพรรณธิญา พฤกษา หรือ ส้มโอ

อายุ 23 ปี สูง 166 เซนติเมตร จบการศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดนครสวรรค์

หมายเลข 31 นางสาวพิจิตรา กองสอน หรือ แป้ง

อายุ 24 ปี สูง 169 เซนติเมตร กำลังศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่4 คณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดนครราชสีมา

หมายเลข 32 นางสาวรัตนรัตน์ ศรีคง หรือ จีน่า

อายุ 24 ปี สูง 171 เซนติเมตร กำลังศึกษาปริญญาโทชั้นปีที่1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

หมายเลข 33 นางสาวอรรมณี อุ่นเมือง หรือ เอมี่

อายุ 24 ปี สูง 173 เซนติเมตร จบการศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดภูเก็ต

หมายเลข 34 นางสาวลลิตกาญจน์ พรนิพัทธ์กุล หรือ ปิ่น

อายุ 24 ปีสูง 167 เซนติเมตร จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเลข 35 นางสาวณัฐรภัทร์ ศีรนาภัทราสิริ หรือ กิฟท์

อายุ 26 ปี สูง 178 เซนติเมตร จบการศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จังหวัดลพบุรี

หมายเลข 36 นางสาวสาลิกา ฟอร์เมิรต คมกลาง หรือ แครอท

อายุ 22 ปี สูง 178 เซนติเมตร จบการศึกษาปริญญาตรี คณะ Asia Pacific Management สาขา Strategic Management and Organization Asia Pacific university จังหวัดเชียงใหม่

หมายเลข 37 นางสาวปฏิมาภรณ์ ขยันชม หรือ มีน

อายุ 20 ปี สูง 170 กำลังศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่3 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเลข 38 นางสาวอัปสร โอริญาเบลล์ เมนิล หรือเบลล์

อายุ 21 ปีสูง 168 เซนติเมตร จบการศึกษาปริญญาตรี คณะ Art – digital Film Making SAE institute (and Middle sex University) จังหวัดกรุงเทพมหานคร

หมายเลข39 นางสาวน้ำฝน ศิริกุล หรือ ฝน

อายุ 26 ปีสูง 170 เซนติเมตร จบปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

หมายเลข 40 นางสาวรัชนีกร จิรคุณากร หรือ เเนน

อายุ 24 ปี สูง 168 เซนติเมตร กำลังศึกษาปริญญาโทชั้นปีที่2 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดระนอง