ลอรีอัล ยืนยัน ลิปสติกปลอดภัย

Home / เครื่องสำอาง / ลอรีอัล ยืนยัน ลิปสติกปลอดภัย

ลอรีอัล ยืนยัน ลิปสติกปลอดภัย

ผลการตรวจวิเคราะห์ของ อย. ยืนยันความปลอดภัยของลิปสติกของลอรีอัล

L'Oreal Colour Riche Volcanic

 

………ตามที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ประกาศเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 ว่าจะเก็บตัวอย่างลิปสติกบางยี่ห้อไปทาการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารปนเปื้อน ตะกั่ว ตามที่มีสื่อแห่งหนึ่งได้นาเสนอไว้ รวมทั้งลิปสติก L’OREAL Paris Colour Riche เฉด Volcanic และ Maybelline Colour Sensation Pink Petal นั้น

…….เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้เข้าพบเจ้าหน้าที่ อย. และได้รับแจ้งว่าการตรวจวิเคราะห์ได้เสร็จสิ้นแล้ว โดยผลจากการวิเคราะห์แสดงว่าสารปนเปื้อนตะกั่วในลิปสติก L’Oreal Colour Riche เฉด Volcanic มีปริมาณต่ากว่า 0.5 ppm (ศูนย์จุดห้าส่วนในล้านส่วน) ซึ่งน้อยเกินกว่าที่จะระบุเป็นค่าได้ และต่ากว่าค่ามาตราฐานความปลอดภัยสากลที่แนะนาไว้ในระดับ 20 ppm (ยี่สิบส่วนในล้านส่วน) มาก

…….ผลดังกล่าวเป็นการยืนยันอีกครั้ง ว่าผลิตภัณฑ์ของเราปลอดภัย และผู้บริโภคสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของเราได้อย่างสบายใจและด้วยความมั่นใจ และแม้ อย.จะไม่ได้ตรวจลิปสติก Maybelline Colour Sensation เฉด Pink Petal เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้มีวางขายในตลาดประเทศไทย เราก็มั่นใจว่าลิปสติก Maybelline Colour Sensation ปลอดภัยตามที่ อย.ประเทศสหรัฐอเมริกาได้สรุปไว้เช่นกัน

………ลอรีอัลมีผลิตภัณฑ์ความงามจำหน่ายทั่วโลก และความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสิ่งที่ลอรีอัลให้ความสำคัญสูงสุดเสมอมา ผลิตภัณฑ์ของเราทุกชิ้นอยู่ภายใต้มาตรฐานการผลิตและความปลอดภัยที่เคร่งครัด ขององค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป รวมถึงมาตรฐานรับรองความปลอดภัยของผู้บริโภคในอีกกว่า 130 ประเทศทั่วโลก

……..ทั้งนี้ ลอรีอัล พร้อมที่จะทางานอย่างใกล้ชิดกับ อย.ต่อไป เพื่อร่วมดูแลความปลอดภัยของผู้บริโภคชาวไทย และพร้อมให้การสนับสนุนใดๆที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ความงาม ด้วยเราเชื่อมั่นว่า ความรู้และความเชี่ยวชาญที่เราสั่งสมมาเป็นเวลานานกว่าหนึ่งศตวรรษจะสามารถช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้บริโภค และช่วยทาให้ผู้บริโภคชาวไทยมั่นใจและสบายใจมากขึ้น

 

ข้อมูลเกี่ยวกับสารตะกั่วในลิปสติก

……..สารตะกั่วนั้นไม่ได้เป็นส่วนผสมอยู่ในลิปสติก อย่างไรก็ดี สารตะกั่วสามารถพบได้ในธรรมชาติและปนอยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวเรา เช่น อาหาร น้า และ อากาศที่เราหายใจเข้าไป จากผลการศึกษา โดย องค์การอาหารและยา ของสหรัฐอเมริกา ได้ยืนยัน การใช้ลิปสติกเป็นประจาทุกวันของผู้หญิงหลายล้านคนทั่วโลกว่ามีความปลอดภัย และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยสารตะกั่วที่เจือปนอยู่ในลิปสติกนั้นมีในปริมาณที่จากัด และเป็นไปตามข้อกาหนดขององค์การด้านสุขอนามัยระดับโลก ด้านเครื่องสาอาง รวมถึงลิปสติก ตามข้อมูลที่ได้มีการแจ้งไว้ใน http://www.ctfa.org/newsroom/20120209