7 Perfect Slen เคล็ดลับ สู่น้ำหนัก ที่สมดุล

Home / health / 7 Perfect Slen เคล็ดลับ สู่น้ำหนัก ที่สมดุล

7 Perfect Slen เคล็ดลับ สู่น้ำหนัก ที่สมดุล

     “น้ำหนัก” นับเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้นๆ และเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคล การมีน้ำหนักไม่สมดุลกับร่างกายนั้นส่งผลเสียต่างๆ ตั้งแต่สภาวะจิตใจไปจนถึงร่างกาย น้ำหนักของคนเราจะมากหรือน้อยส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับปริมาณของสิ่งที่รับเข้าไปในร่างกาย ไม่สมดุลกับสิ่งที่ปล่อยออกมา ซึ่งจะแปรผันตามการใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคล และยังมีปัจจัยอื่นๆอีกอาทิ การออกกำลังกาย และพันธุกรรม เป็นต้น
มาดู 7 วิธี หรือ 7 กลไก ที่ทำให้น้ำหนักสมดุล  (7 Perfect Slen) โดยไม่ต้องเครียด รูปร่างกระชับได้สัดส่วน อีกทั้งสุขภาพยังสดใสแข็งแรงนั้น มีว่าอะไรบ้าง? และในแต่ละกลไกต่างๆนั้นประกอบด้วยสารอาหารประเภทใด? ซึ่งจะเป็นผลดีในการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหาร หรือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆ

เคล็ดลับ หุ่นดี

กลไก 1 ปรับสมดุลของสารเครียด (Cortisol) ในร่างกาย
เมื่อร่างกายเกิดความเครียดขึ้น ต่อมหมวกไตจะหลั่งสารเครียดที่เรียกว่า “Cortisol” ออกมามากขึ้น สารเครียด Cortisol นี้หากมีปริมาณสะสมมากเกินไปจะทำให้เกิดการกินจุกจิก กินไม่รู้จักอิ่ม ปริมาณไขมันสะสมมากขึ้น เป็นผลให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นด้วย
สารอาหาร L-Theanine + L-Tyrosine จะทำหน้าที่ช่วยให้ร่างกายปรับสมดุลของสารเครียด Cortisol ให้อยู่ในระดับที่พอดีกับความจำเป็นของร่างกาย

กลไกที่ 2 ควบคุมความหิว
Green tea Ext. + L-carnitine + Alpha lipoic acid + Q10 + CLA + Garcinia Ext. จะทำงานร่วมกันเป็น Brain Booster เพิ่มสาร ATP และ Oxygen ให้กับสมอง ทำให้สมองมีระดับพลังงานเต็มที่ จึงทำหน้าที่ช่วยควบคุม ความรู้สึกหิว ไม่ใช่ด้วยการกดสมองไม่ให้หิว แต่ไม่รู้สึกหิวเพราะระดับพลังงานยังเต็มที่อยู่

กลไกที่ 3 รักษาสมดุลของระดับน้ำตาลในเลือด
ถ้าระดับน้ำตาลในเลือดเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเกินไปจะส่งผลเสีย คือ หากระดับน้ำตาลในเลือดสูง ก็จะถูกนำไปเก็บสะสมไว้ในรูปของไขมัน ทำให้มีไขมันสะสมในร่างกายมากขึ้น แต่หากระดับน้ำตาลในเลือดลดต่ำลง ก็จะทำให้รู้สึกหิว ตาลาย ส่งผลให้รับประทานมากเกินกว่าที่ร่างกายสมควรจะได้รับ
สารอาหาร Alpha Lipoic Acid + Chromium Chealate จะทำงานในการรักษาสมดุลของระดับน้ำตาลในเลือด ไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงมากและเร็วเกินไป จึงทำให้ลดการสะสมของไขมัน และช่วยควบคุมความหิวได้ดีขึ้น

กลไกที่ 4 Block แป้ง, น้ำตาล และไขมัน
เพื่อป้องกันแคลอรี่ส่วนเกินที่จะถูกนำมาสะสมเป็นไขมันในร่างกาย โดยการทำหน้าที่ของสารสกัดต่าง ๆ ดังนี้
สารสกัดจากถั่วขาว (White Kidney Bean Extract) จะทำหน้าที่ บล็อกเอ็นไซม์ ที่ย่อยแป้ง
สารสกัดจากสาหร่ายทะเล (Sea Weed Extract) จะทำหน้าที่ บล็อกเอ็นไซม์ที่ย่อยน้ำตาล และไขมัน
สารสกัดจากกระบองเพชร (Opuntia Ficus Indica Extract) จะทำหน้าที่ดูดซับไขมันเพื่อขับถ่ายทิ้งออกไปจากร่างกาย
กลไกที่ 5 เผาพลาญไขมันเก่าที่สะสมอยู่ให้สลายไป
สารสกัดจากชาเขียว (Green Tea Extract) แอล-คาร์นิทีน (L-Canitine) สารสกัดจากพริก (Capsaicin Extract) สารสกัดจากขิง (Ginger Extract) และ โคเอ็นไซม์คิวเท็น (Co Enzyme Q.10) จะทำหน้าที่สอดประสานกัน เพื่อสลายไขมันเก่าที่สะสมในร่างกายออกไป

กลไกที่ 6 กระชับสัดส่วน
CLA + Creatine จะทำให้มวลของกล้ามเนื้อมีความตึงกระชับขึ้น ส่งผลให้รูปร่างมีสัดส่วนที่ดีขึ้น

กลไกที่ 7 กำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกาย
Wheat Germ Powder จะทำหน้าที่ช่วยในการกำจัดสารพิษที่สะสมอยู่ในร่างกายออกไป