ตรวจ มะเร็งเต้านม ด้วยตนเอง

Home / health / ตรวจ มะเร็งเต้านม ด้วยตนเอง

ตรวจ มะเร็งเต้านม ด้วยตนเอง 

     การตรวจเต้านมด้วยตนเอง (Breast Self Examination) ถือเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้ผู้หญิงทุกคนป้องกันตนเองจาก มะเร็งเต้านม การตรวจเต้านมด้วยตนเอง เพื่อให้รู้สึกถึงธรรมชาติของเต้านม และเมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น ก็จะสามารถสังเกตได้ด้วยตนเอง โดยควรเริ่มตรวจตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป โดยตรวจเดือนละครั้ง

breast_cancer-02

ขั้นตอนและวิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (Breast Self Examination : BSE) สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ

การคลำ
80 – 90% ของมะเร็งเป็นก้อน ดังนั้น การคลำจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ การคลำไม่ใช่คลำเพื่อหาก้อน แต่ให้รู้สึกถึงธรรมชาติของเต้านมของเรา เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจะสังเกต และรู้สึกได้ง่าย

บริเวณที่จะต้องคลำเริ่มจาก
-ใต้แขน ถึงบริเวณขอบเสื้อชั้นในด้านล่าง
-ใต้แขนข้ามมาถึงกระดูกกลาง
-ขึ้นไปถึงบริเวณไหปลาร้า
-กลับมายังรักแร้

3 นิ้วที่ใช้สัมผัส

1
-ใช้บริเวณกึ่งกลางนิ้วส่วนบนทั้งสามนิ้ว (นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง)
-บริเวณกึ่งกลางนิ้วส่วนบนดังกล่าว จะสัมผัสได้ดีกว่า และมีจุดสัมผัสได้กว้างกว่าส่วนปลายนิ้ว
-โค้งฝ่ามือเพื่อปรับให้นิ้วทั้งสามอยู่ในสภาพแบนราบ
-เคลื่อนนิ้ววนเป็นวงกลมเท่าเหรียญบาทในบริเวณที่จะต้องคลำอย่างทั่วถึง

 

วิธีการกด 3 ระดับ

2
1.กดเบา ๆ เพื่อให้รู้สึกถึงบริเวณใต้ผิวหนัง
2.กดปานกลาง เพื่อให้รู้สึกถึงกึ่งกลางของเต้านม
3.กดหนักขึ้น เพื่อให้รู้สึกถึงส่วนลึกใกล้ผนังปอด

 

 

…..

 

Triple Touch 3 ท่า 3 แบบ 3 นิ้ว 3 ระดับ วิธีการตรวจ 3 ท่า

ยืนหน้ากระจก

01

  • ปล่อยแขนข้างลำตัวตามสบาย เปรียบเทียบเต้านมทั้งสองข้างว่ามีการบิดเบี้ยวของหัวนม หรือมีสิ่งผิดปกติหรือไม่
  • ประสานมือทั้งสองข้างเหนือศีรษะ แล้วกลับมาอยู่ในท่าเท้าสะเอวพร้อมสำรวจหาสิ่งผิดปกติ
  • ให้โค้งตัวมาข้างหน้า โดยใช้มือทั้งสองข้างวางบนเข่าหรือเก้าอี้ ในท่านี้เต้านมจะห้อยลงไปตรง ๆ หากมีสิ่งผิดปกติก็จะเห็นได้ชัดมากขึ้น

 

นอนราบ

02

  • นอนในท่าสบายแล้วสอดหมอนหรือม้วนผ้าใต้ไหล่ขวา (ถ้าต้องการตรวจเต้านมข้างขวา)
  • ยกแขนขวาเหนือศีรษะเพื่อให้เต้านมด้านนั้นแผ่ราบ ซึ่งจะทำให้คลำก้อนเนื้อได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะส่วนบน ด้านนอกซึ่งมีเนื้อนมหนามากที่สุดและมีการเกิดมะเร็งบ่อยที่สุด
  • ใช้นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนาง (ของมือซ้าย) คลำทั่วทั้งเต้านมและรักแร้ ที่สำคัญคือห้ามบีบเนื้อเต้านม เพราะจะทำให้รู้สึกเหมือนเจอก้อนเนื้อซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่
  • ถ้าต้องการตรวจเต้านมด้านซ้าย ให้สอดหมอนหัวม้วนผ้าใต้ไหล้ซ้าน ยกแขนซ้ายเหนือศีรษะ ใช้มือขวาตรวจ

ขณะอาบน้ำ

03

  • สำหรับผู้หญิงที่มีเต้านมขนาดเล็ก ให้วางมือข้างเดียวกับเต้านมที่ต้องการตรวจบนศีรษะแล้วใช้มือ อีกข้างคลำในทิศทางเดียวกับที่คุณใช้ในท่านอน
  • สำหรับผู้ที่มีเต้านมขนาดใหญ่ ให้ใช้มือข้างนั้นประคอง และตรวจคลำเต้านมจากด้านล่าง ส่วนมืออีก ข้างให้ตรวจคลำจากด้านบน

 

การตรวจโดยการสังเกตการเปลี่ยนแปลง (Visual Inspection)
ข้อสังเกตในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
การตรวจเต้านมด้วยตนเอง ควรสังเกตผิวเต้านมด้วยว่า มีปุ่ม ไต เกิดขึ้นหรือไม่
ก้อนในเต้านมมีหลายลักษณะ
การตรวจเต้านมด้วยตนเอง อย่าบีบหัวนมเพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการบีบหัวนม เป็นวิธีการหนึ่งของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญใช้ในการตรวจสอบ เพื่อดูว่าเลือดออกที่หัวนมหรือไม่ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของมะเร็งเต้านม

 

 

ที่มาเนื้อหาจาก มูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

facebook