กรมสุขภาพจิต ภาวะซึมเศร้า โรคซึมเศร้า

กรมสุขภาพจิต แนะแนวทาง การดูแลสภาวะจิตใจ ซึ่งกันและกันในช่วงเวลาโศกเศร้า

Home / health / กรมสุขภาพจิต แนะแนวทาง การดูแลสภาวะจิตใจ ซึ่งกันและกันในช่วงเวลาโศกเศร้า

ในสถานการณ์บ้านเมืองที่ผู้คนต่างอยู่ในภาวะโศกเศร้า การมีสติหันมาใส่ใจความซึมเศร้าของตัวเองและคนรอบข้าง เป็นเรื่องที่ควรทำในตอนนี้ เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียซ้ำซ้อนตามมา ดังคำสอนของคนโบราณ ป้องกันไว้ดีกว่าแก้

1. ควรส่งเสริมให้แสดงออกอารมณ์เศร้าให้เหมาะสม

ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ไม่ควรปิดกั้นการแสดงออก อยากร้องไห้ให้ร้องและพยายามพูดคุยทางด้านบวก สร้างแรงจูงใจ เช่น การจูงใจให้คนช่วยกันทำดีถวายในหลวง การเจริญรอยตามพระบาทที่พระองค์ทำเพื่อประชาชน

2. มีสติ และ สังเกตอาการเสี่ยง ของตนเอง และ คนรอบข้าง

ซึ่งจะมีลักษณะอาการ เช่น หูแว่ว ความคิดอยากฆ่าตัวตาย ต้องรีบมาพบจิตแพทย์

 

3. คัดกรองดูแลกลุ่มเสี่ยง

เช่น ผู้ป่วยเรื่อรัง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยจิตเวช เน้นว่า “ต้องถามว่า ช่วงนี้มีความคิดอยากฆ่าตัวตายไหม ” เพราะมีงานวิจัยแล้วว่า การถามช่วยลดความเสี่ยงได้มากกว่าการไม่ถาม

4. พยายามลดบทบาทของ “ตัวชี้นำทางลบ” (inducer) หรือตัวกระตุ้น

เช่น พวกที่กรีดร้องโวยวายเสียงดังเกิน” ให้จับแยกไปร้องในที่ๆเหมาะสม , พวกที่เกิดอาการผีเข้า หรือ อาการชักเกร็งอื่นๆ …ให้รีบพาแยกออกไปจากกลุ่มชนแล้วพามาพบจิตแพทย์ เพื่อป้องกันการเกิดอุปทานหมู่

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมสุขภาพจิต

ขออนุญาตใช้เนื้อหา