เปิดตัวหนังสือ สวยเป๊ะ 100 สิ่งเพื่อผู้หญิงดูดี และ Lifestyle Manual

Home / Book Recommend / เปิดตัวหนังสือ สวยเป๊ะ 100 สิ่งเพื่อผู้หญิงดูดี และ Lifestyle Manual

อมรินทร์ HOW-TO ขยายกลุ่มหนังสือใหม่ ด้วยการเปิดตัวหนังสือ 2 เล่ม

สวยเป๊ะ 100 สิ่งเพื่อผู้หญิงดูดี และ Lifestyle Manual


     อุษณีย์ วิรัตกพันธ์ บรรณาธิการอำนวยการ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน ) เป็นประธานในงานเปิดตัวหนังสือกลุ่มใหม่จากสำนักพิมพ์อมรินทร์ HOW-TO พร้อมกัน 2 เล่ม สวยเป๊ะ 100 สิ่งเพื่อผู้หญิงดูดี ของปีย์จิต โอสถานนท์ หนังสือที่จะทำให้ทุกคนมีสไตล์ส่วนตัว ไม่ตกเป็นเหยื่อของวงจรแฟชั่น และ Lifestyle Manual ของชิดชนก ทองใหญ่ ณ อยุธยา หนังสือที่เปรียบเหมือนคู่มือใช้ชีวิตทุกวันให้มีสีสัน โดยมีสิริพร หฤทัยปัญญา ผู้บริหารจากศูนย์การค้าสยามพารากอน, มนทิรา ภูปากน้ำ บรรณาธิการบริหารนิตยสารสุดสัปดาห์, พลอย จริยะเวช และปวริศา เพ็ญชาติ ร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน