พรุ่งนี้ฉันจะมีรักใหม่ (แล้วลืมคนใจร้ายอย่างเธอ)

Home / Book Recommend / พรุ่งนี้ฉันจะมีรักใหม่ (แล้วลืมคนใจร้ายอย่างเธอ)

 

พรุ่งนี้ฉันจะมีรักใหม่ (แล้วลืมคนใจร้ายอย่างเธอ)

 

ชื่อหนังสือ พรุ่งนี้ฉันจะมีรักใหม่ (แล้วลืมคนใจร้ายอย่างเธอ)  
  
  เขียนโดย นัทครับผม 
  จำนวน 100 หน้า 
  ราคา 89 บาท 
  ราคาสั่งซื้อ 80 บาท 
  ชวนชิม     


    พรุ่งนี้ฉันจะมีรักใหม่
ฉันจะเก็บหัวใจไว้เพื่อรักใหม่ของฉัน
ฉันจะลืมรักเก่าที่ทนปวดร้าวมานาน
ฉันจะลืมวันวานที่มีเธออยู่ในนั้นเรื่อยมา
เพราะฉันจะมีรักใหม่
ฉันจึงจะเก็บหัวใจไว้ให้คนใหม่ที่มีค่า
คนเก่า  รักเก่า  ไม่ได้ต่างจากเงาไร้ราคา
พรุ่งนี้เมื่อฉันลืมตา …ก็จะลืมไปแล้วว่า…เคยรักเธอ

ขออนุญาตใช้เนื้อหา