เข็มทิศจิตใต้สำนึก

Home / Book Recommend / เข็มทิศจิตใต้สำนึก

 เข็มทิศจิตใต้สำนึก หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณ…. มีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมค่ะ

 เข็มทิศจิตใต้สำนึก

 

คนมากมาย ไม่พอใจผลลัพธ์ในชีวิต เช่น ความรัก ความสัมพันธ์ การงาน การเงิน สุขภาพ น้ำหนักตัว ความสุขสงบใจ ความรู้สึกพึงพอใจในชีวิต การเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ในชีวิตต้องเริ่มที่บริเวณต้นเหตุคือจิตใต้สำนึกซึ่ง เป็นส่วนที่เก็บ ประสบการณ์ ในอดีตทั้งหมด รวมมาเป็น ความเชื่อ ความเห็น อุปนิสัย พฤติกรรม ความเคยชิน กรอบในการมองโลก สิ่งที่เราให้ค่าว่าดี ไม่ดี ชอบ ไม่ชอบ อยากทำ ไม่อยากทำ ความเชื่อว่าทำได้สำเร็จ ไม่สำเร็จ

แต่เคยทราบกันไหมคะว่า จิตใต้สำนึกเราเป็นเหมือน เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ระหว่างใช้งาน อาจรับ ไวรัส ขยะ หรือ ใช้ โปรแกรมซอฟแวร์ที่หมดอายุ ไม่เวิร์คอีกต่อไป การเปลี่ยนความเชื่อที่ไม่เป็นประโยชน์กับชีวิต ก็เหมือนการปรับปรุงโปรแกรมซอฟแวร์ ที่เราใช้ ให้ใช้สิ่งที่เป็นประโยชน์ ให้กับตัวเองและผู้อื่น ให้ชีวิตมีพลัง วิธีการที่ทำ คือ ใช้การผ่อนคลายทำให้ สมองอยู่ในภาวะที่ทางวิชาการเรียกว่า Altered state หรือ heighten state of suggestibility แล้วให้ผู้เข้ารับ  สามารถ เลือก ใส่ความเข้าใจ ลงไปในประสบการณ์ในอดีต เปลี่ยน มุมมองในการเลือกรับรู้โลก  เลือกความรู้สึกที่มีต่อสิ่งต่างๆ…..

เราจึงช่วยให้สามารถเลือกเปลี่ยนสิ่งที่อยู่ในจิตใต้สำนึกให้เป็นสิ่งที่ มีประโยชน์กับชีวิต เพราะหากไม่เปลี่ยนก็จะทำให้เกิดความเครียด ความกดดัน ทั้งทางกายและใจ จนปรากฎป็นปัญหาสุขภาพกาย ใจ สุขภาพ การเงิน งาน ความสัมพันธ์ ความรัก การทำงานนี้เป็นวิธีที่ผู้เข้ารับบริการ เป็นผู้ควบคุมการเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงตลอดรายการ นักบริหารจิตใต้สำนึกเป็นเพียงผู้ช่วย เป็น facilitator เป็น guide เป็นโค้ชตามแนวทางวิธีปฎิบัติที่ได้รับการยอมรับในทางวิชาการการบริหารจิต ใต้สำนึกทั่วโลก

ปัจจุบันครูอ้อย ฐิตินาถ ณ พัทลุง นอกจากเป็นโค้ช ตัวต่อตัวด้านจิตใต้สำนึกที่สถาบันตรัยยา โรงพยาบาลปิยะเวชแล้ว  ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษ Training Specialist ที่ได้รับไลเซนต์ ในการฝึกอบรม ผู้ปฏิบัติการรักษาจิตใต้สำนึกให้ผู้คน จากสถาบันเอ็นแอลพี NLP Societyแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา โดยร่วมกับบริษัทเข็มทิศเอ็นแอลพี เปิดหลักสูตรพื้นฐาน เข็มทิศระบบจิตใต้สำนึก 1สำหรับบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจรักษาตัวเองและคนในครอบครัวสำหรับ แพทย์ นักจิตวิทยา  ครู นักแนะแนว ที่ทำหน้าที่เป็นผู้รักษาสำหรับนักธุรกิจ นักการตลาด มืออาชีพสาขาต่างๆ สำหรับใช้ในการทำความเข้าใจพฤติกรรมของคนรอบตัว

รายละเอียดทั้งหมด :

   เข็มทิศจิตใต้สำนึก ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ   หนังสือ เข็มทิศจิตใต้สำนึก รวบรวมวิธีการปลดปล่อยตัวเองออกจากความกลัวและข้อจำกัด เพื่อให้กลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จ  ฟรี DVD เข็มทิศจิตใต้สำนึก รวบรวมบทสัมภาษณ์กรณีศึกษา ผู้ที่เคยผ่านการบำบัดโดยใช้หลักจิตใต้สำนึก  หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณ…. มีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมค่ะ

เขียนโดย และลิขสิทธิ์งานเขียน ของ ฐิตินาถ ณ พัทลุง
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้าน neurolinguistic Programming
ราคาปกติ :  69.00   บาท
ผู้แต่ง ฐิตินาถ ณ พัทลุง
สำนักพิมพ์ อาศรมสารนาถ หจก.