5 ท่านผู้หญิง หรือ เลดี้ ของไทย ที่ไม่รู้จัก ไม่ได้

Home / Celeb Style / 5 ท่านผู้หญิง หรือ เลดี้ ของไทย ที่ไม่รู้จัก ไม่ได้

ท่านผู้หญิง คือ คำนำหน้านาม ของ สตรีสามัญชนที่สมรส หรือเคยสมรส และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ตั้งแต่ ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ถึงปฐมจุลจอมเกล้า จึงจะมีคำนำหน้านามว่า “ท่านผู้หญิง” เทียบได้กับคำว่า ” เลดี้ ” ตามฐานันดรศักดิ์ของอังกฤษ หากสตรีสามัญชนที่มิได้สมรส หากได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นใดก็ตามจึงใช้คำนำหน้านามว่า ” คุณ ” ลองมาทำความรู้จักกับท่านผู้หญิง ทั้ง 5 ท่านของไทย ที่คุณ ไม่รู้จักไม่ได้!

ท่านผู้หญิง ทัศนาวลัย

 

1..ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม (สกุลเดิม: รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์) – พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

หลังจากการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ท่านผู้หญิงทัศนาวลัยจึงได้สานต่อพระกรณียกิจให้ลุล่วง เช่น การดำรงตำแหน่งเป็นประธานที่ปรึกษาพิเศษของกองทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นต้น

ท่านผู้หญิง วิระยา ชวกุล

 

2.ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล  กรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานกรรมการ และเลขาธิการมูลนิธิบำรุงขวัญทหาร ตำรวจ อาสาสมัครชายแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประธานกรรมการมูลนิธินพรัช-รัตนโกสินทร์ กรรมการมูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิติ์ กิติยากร

ท่านผู้หญิงสุธาวัลย์

3.ท่านผู้หญิง ดร.สุธาวัลย์ เสถียรไทย เป็นธิดาเพียงคนเดียวของหม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์ อดีตองคมนตรี กับหม่อมราชวงศ์บุษบา สธนพงศ์ (สกุลเดิม กิติยากร) พระขนิษฐาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเป็นภรรยาของศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ

ปัจจุบันท่านลาออกจากราชการมาเป็นนักวิชาการอิสระ และก่อตั้งมูลนิธิสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนด้านวิชาการที่มุ่งดำเนินการศึกษาและวิจัยโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อนำไปสู่การจัดการที่ดีและมีความเป็นธรรมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ท่านผู้หญิง อรนุช

4. ท่านผู้หญิงอรนุช อิศรางกูร ณ อยุธยา นางสนองพระโอษฐ์ และผู้อำนวยการฝ่ายจัดจำหน่าย มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเป็นภริยานายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และรองเลขาธิการพระราชวัง สำนักพระราชวัง

พลตรีหญิง ท่านผู้หญิง ศรีรัศมิ์ สุวะดี

5.พลตรีหญิง ท่านผู้หญิง ศรีรัศมิ์ สุวะดี (เดิมคือพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ) อดีตพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร (หม่อมศรีรัศมิ์ มหิดล ณ อยุธยา)

เรียบเรียงโดย Women MThai Team
ภาพจากนิตยสาร LIPS และ wikipedia

facebook