Pierre Balmain ฉลองพระองค์ นิทรรศการ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ผ้าปัก ผ้าไทย ผ้าไหม ผ้าไหมมัดหมี่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

7 ฉลองพระองค์ งามวิจิตร ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

Home / Celeb Style / 7 ฉลองพระองค์ งามวิจิตร ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

รำลึกวันราชาภิเษกสมรส 28 เมษายน 2560

ไฮไลท์สำคัญ ของ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ “วิจิตรพัสตรา 84 พรรษา บรมราชินีนาถ” ที่จัดขึ้น ณ  ดิ อีเว้นต์ฮอลล์ ชั้น 3 ห้างเซ็นทรัลชิดลม ที่ไม่ควรพลาดคือ การโชว์  7 ฉลองพระองค์ งามวิจิตร ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ได้ทรงในการสำคัญๆ ต่างๆ ซึ่งยืมมาจาก พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มาจัดแสดงให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมฟรีกัน ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 17 ส.ค. 59  ที่ Women MThai ขอนำเสนอภาพฉลองพระองค์มาให้ได้ชมกันก่อนดังนี้ค่ะ

พระฉายาลักษณ์ มเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ชุดไทยจักรี

ฉลองพระองค์ชุดไทยจักรี

1. ฉลองพระองค์ชุดไทยจักรีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ออกแบบโดย Pierre Balmain ตัดเย็บจากผ้ายกทอง ลายโคมพุ่มข้าวบิณฑ์สีทอง ปักประดับ บริเวณสไบและจีบหน้าด้วยลูกปัดสีทอง และลูกปัดมุก

ชุดไทยจักรี
ชุดไทยจักรี

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงสวมฉลองพระองค์ชุดนี้พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เสด็จฯ ไปในงานเลี้ยงอาหารค่ำ ซึ่งสหพันธ์พิทักษ์เด็กจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปีของสหพันธ์ ณ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๔

ฉลองพระองค์ชุดไทยเรือนต้นฉลองพระองค์ชุดไทยเรือนต้น

2.ฉลองพระองค์ชุดไทยเรือนต้น ออกแบบโดย นายน้อย ตัดเย็บจากผ้าไหมพื้นและผ้าใยสังเคราะห์ ปักประดับด้วยเส้นไหม

ฉลองพระองค์ชุดไทยเรือนต้น
ฉลองพระองค์ชุดไทยเรือนต้น

วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงในการโดยเสด็จพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดคูยาง เนื่องในโอกาสเสด็จฯ ทรงเยี่ยมเยียนราษฎรที่จังหวัดพิษณุโลก

ผ้าปักชาวไทยภูเขา
3. ฉลองพระองค์ ผ้าไหมพื้นและผ้าฝ้ายตกแต่งบริเวณปลายแขนและชายพระสนับเพลา ด้วยผ้าปักชาวไทยภูเขา

ผ้าปักชาวไทยภูเขา

ผ้าปักชาวไทยภูเขา

วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2514 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงในการโดยเสด็จพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหาร และทอดพระเนตรสุนัขสงครามที่ใช้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปราบปรามผู้ก่อการร้าย ณ บ้านปอน จังหวัดน่าน

ผ้าชาวไทยภูเขาเผ่าเย้า

4. ฉลองพระองค์ชุดนี้ ตัดด้วยผ้าชาวไทยภูเขาเผ่าเย้า, ผ้าลูกไม้และผ้าใยสังเคราะห์

ผ้าชาวไทยภูเขาเผ่าเย้า

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเนื่องในโอกาสเสด็จฯ ไปประทับ ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517

ฉลองพระองค์ชุดราตรี

5.ฉลองพระองค์ชุดราตรี ออกแบบโดย Pierre Balmain ตัดเย็บจากผ้าไหมมัดหมี่ลายโคมห้า ปักประดับลูกปัด พลอย และดิ้นทอง

ฉลองพระองค์ชุดราตรี
ฉลองพระองค์ชุดราตรี

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงในการพระราชทานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำเป็นการส่วนพระองค์ ในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2522

ฉลองพระองค์ชุดราตรี

6.ฉลองพระองค์ชุดนี้ ออกแบบโดย Pierre Balmain ตัดจากผ้าไหมมัดหมี่และหนัง ปักประดับฉลองพระองค์คลุมบริเวณรอบคอและสาบเสื้อด้วยลูกปัดและเลื่อม

ผ้าไทย

วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2523 สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม ราชินีนาถ ทรงในงานพระราชทานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำแด่เจ้าหญิงอเล็กซานดร้า และพระสวามี ในโอกาสที่ทรงเยือนประเทศไทย เป็นพระราชอาคันตุกะส่วนพระองค์ ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส *พระฉายาลักษณ์ไม่ทราบวาระ

ผ้าไหมมัดหมี่
7.ฉลองพระองค์ชุดนี้ ออกแบบโดย ยุทธพงศ์ ตัดจากผ้าไหมมัดหมี่, ผ้าลูกไม้, ผ้าใยสังเคราะห์ ปักประดับฉลองพระองค์ด้วยปีกแมลงทับไหมเงิน, ไหมทอง, เลื่อมและลูกปัด

ผ้าไหมมัดหมี่
ผ้าไหมมัดหมี่

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปยังทำเนียบเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง ในการเสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายเจียงเจ๋อหมิน ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ไทย-จีนครบ 25 ปี เมื่อ พ.ศ. 2543

ชุดไทย
ผ้าไทยภายในห้อง นิทรรศการ

ผ้าไทย
เห็นภาพเหล่านี้ว่างามแล้ว ไปชมของจริงด้วยตา
จะสัมผัสความงามของฉลองพระองค์ได้ลึกซึ้งกว่าที่เห็นในจอแบบนี้อีกค่ะ

facebook