ภูฏาน สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก สมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก เจ้าชาย เจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก เจ้าชายน้อย จิกมี นัมเกล วังชุก

ภาพน่ารัก ของ เจ้าชายน้อย จิกมี นัมเกล วังชุก เจ้าชายพระองค์น้อยแห่งภูฏาน

Home / Celeb Style / ภาพน่ารัก ของ เจ้าชายน้อย จิกมี นัมเกล วังชุก เจ้าชายพระองค์น้อยแห่งภูฏาน

หลังจากที่ สมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก พระชายาในสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ทรงมีพระประสูติกาล เจ้าชายน้อย จิกมี นัมเกล วังชุก พระราชโอรส เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา โดย สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ทรงเคยตรัสไว้ว่า “เจ้าชายไม่ใช่เป็นเพียงโอรสของกษัตริย์ แต่เป็นลูกชายของชาวภูฏานทุกคน”

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พร้อม พระชายา และเจ้าชายน้อย จิกมี นัมเกล วังชุก

จนถึงวันนี้ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก และ  สมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร เลยขอนำภาพ เจ้าชายน้อย จิกมี นัมเกล วังชุก เจ้าชายพระองค์น้อยแห่งภูฏาน เมื่อครั้ง ออกเยือนประชาชนชาวภูฏาน ขณะพระชันษา 6 เดือนกันค่ะ

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พร้อมพระชายา และ เจ้าชายน้อย
สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พร้อมพระชายา และ เจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก พระราชโอรส

สมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก เสด็จเยือนประชาชนชาวภูฏาน พร้อมด้วย เจ้าชายน้อย
สมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก เสด็จเยือนประชาชนชาวภูฏาน พร้อมด้วยพระราชโอรส

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ทรงอุ้มพระราชโอรสสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ทรงอุ้มพระราชโอรส

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ทรงอุ้มพระราชโอรสสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ทรงอุ้มพระราชโอรส

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ทรงอุ้มพระราชโอรสสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ทรงอุ้มพระราชโอรส

เจ้าชายน้อย จิกมี นัมเกล วังชุกเจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ทรงอุ้มพระราชโอรส
สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ทรงอุ้มพระราชโอรส

สมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก ทรงอุ้ม เจ้าชายน้อย
สมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก ทรงอุ้ม  เจ้าชายพระองค์น้อย

สมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก ทรงอุ้ม เจ้าชายพระองค์น้อย
เจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก พระราชโอรส ประทับกับ สมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก

ภาพจาก www.facebook.com/jetsunpema