mbookstore กษัตริย์ พระมหากษัตริย์ พระราชินี ในหลวงรัชกาลที่9

เหตุใดพระมหากษัตริย์ไทยจึงไม่ค่อยยิ้ม? แล้วมีพระดำรัสสั้นๆว่า นั่นไง!! รอยยิ้มของฉัน

Home / Celeb Style / เหตุใดพระมหากษัตริย์ไทยจึงไม่ค่อยยิ้ม? แล้วมีพระดำรัสสั้นๆว่า นั่นไง!! รอยยิ้มของฉัน

เรื่องราวความรักของสองพระองค์ยังมีสิ่งที่น่าประทับใจตราตรึงแก่ปวงชนชาวไทยอีก เมื่อครั้งหนึ่ง ขณะมีพระราชกิจเสด็จเยือนต่างประเทศเพื่อกระชับสัมพันธไมตรี เมื่อปี พ.ศ. 2503 นักข่าวชาวตะวันตกมักจะตั้งข้อสังเกตกันว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มักไม่ปรากฎรอยิ้มบนพระพักตร์ และเข้าใจกันว่าทรงเคร่งครัดอยู่เป็นประจำเมื่อครั้งเสด็จ จึงกราบบังคมทูลถามว่า

“เหตุใดพระมหากษัตริย์ไทยจึงไม่ค่อยยิ้ม” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงผายพระหัตถ์ไปทางสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถแล้วมีพระดำรัสสั้นๆว่า

She is my Smile หรือแปลว่า นั่นไง! รอยยิ้มของฉัน

เรื่องราวความรักของสองพระองค์อาจเป็นเพียงมุมเล็กๆที่เราไม่เคยเห็น ไม่เคยได้รู้ ภาพที่เราเคยเห็นอาจมีแต่ภาพที่พระองค์ทรงงานหนัก จนไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ไม่เคยเห็นรอยยิ้มของพระองค์ จนลืมไปว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ก็ทรงมีเรื่องราวในมุมเล็กๆจากรอยยิ้มและความรักที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พระมหากษัตริย์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อ 28 เม.ย. 2493

พระมหากษัตริย์

พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส

พระมหากษัตริย์

พระมหากษัตริย์

คุณติโต แมวทรงเลี้ยงของ ในหลวงรัชกาลที่ 9

พระมหากษัตริย์

พระมหากษัตริย์

ในหลวงรัชกาลที่9

ในหลวงรัชกาลที่9

ในหลวงรัชกาลที่9

ในหลวงรัชกาลที่9

ในหลวงรัชกาลที่9

ในหลวงรัชกาลที่9

ในหลวงรัชกาลที่9

ในหลวงรัชกาลที่9

พระมหากษัตริย์

พระมหากษัตริย์

พระมหากษัตริย์

ที่มาบทความจาก @rama issue 28 : Mar 2017

ดาวน์โหลดอ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่นี่ http://www.mbookstore.com

บทความนี้ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ได้บนเว็บไซต์ Mthai.com เท่านั้น

66 วัน ก่อนการกราบลา – บันทึกไทยบันทึกพระชนมชีพ