Flamingo Theory โดย ม.ร.ว. จันทรลัดดา ยุคล

Home / Celeb Style / Flamingo Theory โดย ม.ร.ว. จันทรลัดดา ยุคล

 

Flamingo Theory  โดย  ม.ร.ว. จันทรลัดดา ยุคล

 

       ฟลามิงโก้ ร้านเสื้อเล็กๆ ขนาดหนึ่งคูหาย่านสยามสแคว์ซอย 2 แห่งนี้ เป็นที่บรรจุความฝันอันยิ่งใหญ่ของ “หญิงแอร์ – ม.ร.ว. จันทร์ลัดดา ยุคล ” ธิดาคนรองของ หม่อมเจ้า จุลเจิม ยุคล และ หม่อมศิริพร ยุคล ณ อยุธยา (สิ้นชีพแล้ว) ที่หันหลังให้กับงานประจำ แล้วก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งความฝันของตนเอง แม้จะเป็นราชนิกูลที่เติบโตมากับความสวยงาม และการเลี้ยงดูตามแบบฉบับสาวชาววัง แต่หญิงแอร์ก็ไม่เคยย่อถ้อ ทุ่มสุดตัวไปกับร้านฟลามิงโก แห่งนี้ในทุกบทบาท ทั้งการเป็นเจ้าของร้าน ดีไซเนอร์ หรือแม้กระทั่ง การมาเฝ้าร้านเพื่อขานเสื้อผ้าที่ตนเองเป็นคนออกแบบก็ตาม

 

ม.ร.ว. จันทรลัดดา ยุคลม.ร.ว. จันทรลัดดา ยุคล

 

 

 

 

 

ที่มาภาพและเรื่องจาก

 

 

 

 

ที่มาภาพและเรื่องจาก