ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม วันแม่ Me & Mom with Women.MThai by Oishi Buffet ครั้งที่ 4

Home / Event (Women Mthai) / ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม วันแม่ Me & Mom with Women.MThai by Oishi Buffet ครั้งที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม วันแม่  Me & Mom with Women.MThai by Oishi Buffet ครั้งที่ 4

1.คุณดวงกมล  ร่มเจริญ

2.คุณลักษณ์ศุภางค์ ศรีธนะวัฒนา

3.คุณจิตตา  ผลาสินธุ์

4.คุณติณณา รัตนโพธิสัน

5.คุณปุญรัตน์  ขอบโคกกรวด

6.คุณวิชิตา  พานิชกุล

7.คุณนัสรี สวนไทยสง

รายชื่อ ผู้โชคดี สำรอง กรณี ผู้โชคดีท่านอื่นมาไม่ได้
8. คุณเตชินี  อนุวัตเมธี

สมาชิกผู้โชคดีที่มีรายชื่อด้านบน ทางทีมงานจะติดต่อกลับไปเพื่อคอนเฟิร์ม ภายในวันนี้ 26 /07/ 2556  นะคะ หากสมาชิกผู้โชคดีท่านใดไม่ได้รับการติดต่อจากทางทีมงาน ติดต่อกลับได้ที่คุณตอง เบอร์  087-714-2225 และ 087-714-2226 นะคะ

กิจกรรมวันแม่


facebook