ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัล กระจกจาก women mthai เดือนกุมภาพันธ์09

Home / Event (Women Mthai) / ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัล กระจกจาก women mthai เดือนกุมภาพันธ์09

 

ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัล

กระจกจาก women mthai ประจำเดือนกุมภาพันธ์09

ขอแสดงความยินดีกับ

 

กิจกรรม กระจก

  1. อริษา นวลจันทร์
  2.  ดวงกมล นวลนุ่น
  3. พิชชาภา ปั้นตระกูล
  4. ชนัดดา สงวนทรัพย์
  5. รัตนา บงกชกาญจน์
  6. เมษรา ขนาบแก้ว
  7. สุวิมล  สุขสบาย
  8. ไพลิน ศรีม่วง
  9. อรอุมา  กิจสินธุชัย
  10. ณัฐหทัย  สนใจยุทธ

 

 

 

 

          ผู้โชคดีที่มีรายชื่อ ต้องติดต่อกลับเพื่อยืนยันการรับของรางวัล โดยส่ง ชื่อ+นามสกุล (และชื่อสมาชิกที่ใช้ login ในเว็บ) พร้อมที่อยู่โดยละเอียด และระบุมาด้วยว่าของรางวัลที่ได้รับคืออะไร

 

       โดยส่งมาที่ mail : vatcharee@monotechnology.com ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30  มีนาคม   2552  นี้เท่านั้น มิเช่นนั้นจะถือว่าคุณสละสิทธิ์ค่ะ

 

 

ขออนุญาตใช้เนื้อหา