15 Young Designer กับ แฟชั่นผ้าไทย ดีไซน์เริ่ด สวยเก๋ กว่านี้ไม่มีแล้ว!!

Home / Catwalk Show / 15 Young Designer กับ แฟชั่นผ้าไทย ดีไซน์เริ่ด สวยเก๋ กว่านี้ไม่มีแล้ว!!

       การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดนิทรรศการ “เส้นทางผ้าไทย เส้นใยแห่งภูมิปัญญา เทิดไท้องค์ราชินี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระชนมพรรษา 84 พรรษา พร้อมชวนท่องเที่ยววิถีไทย ร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นผ่านเส้นทางผ้าทอไทย พร้อมจับมือนักออกแบบแบรนด์ดัง และดีไซเนอร์รุ่นใหม่ร่วมเนรมิตแฟชั่นโชว์ผ้าไทยสุดอลังการ

       การแสดงแฟชั่นโชว์ จากนักออกแบบหน้าใหม่อีก 15 คน ร่วมสร้างสรรค์คอลเลกชันสุดอลังการถึง 55 ชุด ซึ่งมาจากแรงบันดาลใจที่ได้สัมผัสคุณค่าของผ้าไทยถึงแหล่งผลิตผ้า ได้เรียนรู้ขั้นตอนตั้งแต่ยังเป็นเส้นด้ายจนกลายเป็นผืนผ้า ซึ่งถือเป็นศิลปะชั้นสูงที่เป็นมรดกทางภูมิปัญญาของไทย ทั้งนี้ผ้าไทยที่จะนำมาใช้สำหรับการออกแบบตัดเย็บได้คัดเลือกผ้าไทยพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ อาทิ ผ้าทอลายน้ำไหล จังหวัดน่าน, ผ้าทอมัดหมี่ จังหวัดลพบุรี, ผ้าย้อมคราม จังหวัดสกลนคร, ผ้าโฮล จังหวัดสุรินทร์ และผ้าพุมเรียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

         แฟชั่นโชว์ชุดนี้จะนำเสนอผ้าไทยในรูปแบบที่ทันสมัย สามารถประยุกต์การใช้งานได้ง่ายสวมใส่ได้หลายโอกาส เพื่อส่งเสริมให้ทั้งคนไทยและคนต่างชาติได้สวมใส่เสื้อผ้าที่ทำจากผ้าไทยมากขึ้น

ThePassage-013

ผลงานการออกแบบผ้าไทยโดยมหาวิทยาลัยรังสิต

ThePassage-014

แฟชั่นผ้าไทย

ThePassage-015

แฟชั่นผ้าไทย

ThePassage-016

แฟชั่นผ้าไทย

ThePassage-017

แฟชั่นผ้าไทย

ThePassage-018

แฟชั่นผ้าไทย

แฟชั่นผ้าไทย

แฟชั่นผ้าไทย

ThePassage-020

ผลงานการออกแบบผ้าไทยโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ThePassage-021

แฟชั่นผ้าไทย

ThePassage-022

แฟชั่นผ้าไทย

ThePassage-023

แฟชั่นผ้าไทย

แฟชั่นผ้าไทย

แฟชั่นผ้าไทย

ThePassage-025

แฟชั่นผ้าไทย

แฟชั่นผ้าไทย

ผลงานการออกแบบผ้าไทยโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร

แฟชั่นผ้าไทย

แฟชั่นผ้าไทย

แฟชั่นผ้าไทย

แฟชั่นผ้าไทย

ThePassage-030

แฟชั่นผ้าไทย

ThePassage-031

แฟชั่นผ้าไทย

ThePassage-032

แฟชั่นผ้าไทย

ThePassage-033

แฟชั่นผ้าไทย

ThePassage-034

 ผลงานการออกแบบของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ThePassage-035

แฟชั่นผ้าไทย

ThePassage-036

แฟชั่นผ้าไทย

แฟชั่นผ้าไทย

แฟชั่นผ้าไทย

แฟชั่นผ้าไทย

แฟชั่นผ้าไทย

แฟชั่นผ้าไทย

แฟชั่นผ้าไทย

แฟชั่นผ้าไทย

แฟชั่นผ้าไทย

แฟชั่นผ้าไทย

ผลงานการออกแบบผ้าไทยโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

แฟชั่นผ้าไทย

แฟชั่นผ้าไทย

แฟชั่นผ้าไทย

แฟชั่นผ้าไทย

แฟชั่นผ้าไทย

แฟชั่นผ้าไทย

ThePassage-011

ThePassage-012

ภาพโดย Covinus

ขออนุญาตใช้เนื้อหา