แฟชั่น CHAMPION โดย คริสติน่า อากีล่า

Home / Fashion gallery / แฟชั่น CHAMPION โดย คริสติน่า อากีล่า

แฟชั่น CHAMPION โดย คริสติน่า อากีล่า
ภาพแฟชั่น จาก นิตยสาร เปรียว

คริสติน่า อากีล่า

ข้อความบนปก : Long Lasting PERFECTTION

ที่มาภาพแฟชั่น จาก นิตยสาร เปรียว