แฟชั่น พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

Home / Fashion gallery / แฟชั่น พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

แฟชั่น พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
ภาพแฟชั่น จาก นิตยสาร NUMÉRO THAILAND

NUMÉRO THAILAND N°19 JUNE 2014 “SPLENDID”
HRH Princess Sirivannavari Nariratana was wearing silk duchess satin printed dress from #Sirivannavari. 11.72 Carat Diamond Eternity Rings Platinum from GEMS PAVILION.

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

 

By Pisid Whangvisarn
Model HRH Princess Sirivannavari Nariratana.
Style Runchakorn Charleekrua
Setting style Amornsiri Boonyasit.
Style assistants Pichalak Srigungvarl, Tarinee Paoriskutta, Visanu Leknikom, Jintawach Tasanavites, Supatcha Apichartpanisakul.
Hairstyle Somporn Tirin.
Makeup Thamrongrat Wararak

 

facebook