แฟชั่น Fantastic Woman ปอย ตรีชฎา

Home / Fashion gallery / แฟชั่น Fantastic Woman ปอย ตรีชฎา

แฟชั่น Fantastic Woman ปอย ตรีชฎา
ภาพแฟชั่น จาก นิตยสาร Lips

15 |22 Fantastic Woman
นิตยสารลิปส์ ฉบับปักษ์หลัง เดือนพฤษภาคม 2557
ข้อความบนปก : Fantastic WOMAN DESIGN Dior Haute Couture Re-run in Hong Kong ครั้งแรกของดิออร์กูตูร์ในฮ่องกง เอ่ยปาก SURGICAL BEAUTY ความงามด้วยมือแพทย์ BEAUTY REPORT Modern ROMANCE โรแมนติก ทันสมัย สวยสง่า ขยับปาก BEYOND PHYSICAL ปอย-ตรีชฎา เพชรรัตน์

ปอย ตรีชฎา แฟชั่น ปอย ตรีชฎา แฟชั่น ปอย ตรีชฎา แฟชั่น ปอย ตรีชฎา แฟชั่น

 

facebook