แฟชั่นใสๆ จากสาวๆ เชียร์ลีดเดอร์

Home / Fashion gallery / แฟชั่นใสๆ จากสาวๆ เชียร์ลีดเดอร์


แฟชั่นใสๆ จากสาวๆ เชียร์ลีดเดอร์
ผู้นำเชียร์ฝ่ายหญิงงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 64
     I did it SENSE แฟชั่นปกชุดผู้นำเชียร์ฝ่ายหญิงงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 64 ผลงานจากนักศึกษา 3 ชั้นปีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ที่ได้ แรง
บันดาลใจด้วยการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า โดยแยกออกมาเป็น 3 Collection คือ Common Sense ที่เป็นแบบ ready to wear สามารถสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวัน Reminiscence เน้นสีสันเข้ามาเกี่ยวข้อง Essence โทนสีขาวของเสื้อผ้าที่จะสื่อให้เห็นถึงความบริสุทธิ์ สะอาด เพื่อผสมผสานผลงานของแต่ละคนให้เกิดความลงตัวมากที่สุด