เบื้องหลัง แฟชั่น all in for #mygirls ตัวแทนหนึ่งเดียวจากประเทศไทย พิชญ์สินี ตันวิบูลย์

เบื้องหลัง แฟชั่น all in for #mygirls ตัวแทนหนึ่งเดียวจากประเทศไทย พิชญ์สินี ตันวิบูลย์

โดยอาดิดาส ได้ถ่ายทอดเรื่องราวความเข้าใจและความต้องการของผู้หญิง ผ่านเหล่านางแบบเอเซีย