DIY ทรงผมไปงาน ที่คุณก็ทำเองได้

Home / Hair Recommend / DIY ทรงผมไปงาน ที่คุณก็ทำเองได้

DIY ทรงผมไปงานที่คุณก็ทำเองได้

กิ๊บซี่

1. ใส่มูสให้ทั่วเส้นผม และแบ่งผมเป็น 2 ระดับโดยการรวบผมชั้นสไลด์ที่สั้นที่สุดพักไว้ก่อน (คล้ายๆ กับรวบผมครึ่งบนและปล่อยผมช่วงที่ยาวไว้)

2. จากนั้นใช้เครื่องม้วนผมไฟฟ้า ม้วนผมที่ปล่อยไว้ทีละช่อโดยม้วนช่อผมออกให้สูงเกือบถึงโคนผม

3. ปล่อยผมชั้นสไลด์ที่พักไว้ตอนแรกออก แล้วใช้เครื่องม้วนผมไฟฟ้า ม้วนช่อผมเข้าซึ่งการที่ผสมการม้วนออกและม้วนเข้าตามนี้นั้น จะทำให้ทรงผมคุณดูแปลกตากว่าทุกวัน โดยจะได้ผมดัดลอนที่ดูเหมือนคุณไปต่อผมมา

4. เมื่อม้วนครบทุกช่อเรียบร้อยแล้ว ก็ยีผมตรงช่วงกลางศีรษะขึ้นเล็กน้อย แล้วใช้สเปรย์ฉีดให้อยู่ทรง

ที่มาจาก lisa

ขออนุญาตใช้เนื้อหา