เทรนด์ผม เปียข้าง (เดียว)

Home / Hair Recommend / เทรนด์ผม เปียข้าง (เดียว)


เทรนด์ผม เปียข้าง (เดียว)
มาแรง ปี 2010 ชัวร์!!!

ทรงผม เปียข้าง (เดียว) ที่ถูกปัดมาพาดไว้บนไหล่ข้างใดข้างหนึ่ง ทำให้นึกถึง เด็กนักเรียนสาวมัธยมฝรั่งเศส เค้าว่ากันมา เป็นหนึ่งในเทรนด์ผม ปี 2010 นะ


เทรนด์ แบบทรงผม ทรงผม ถักเปีย เปียข้าง ผมเปีย

เทรนด์ แบบทรงผม ทรงผม ถักเปีย เปียข้าง ผมเปีย

เทรนด์ แบบทรงผม ทรงผม ถักเปีย เปียข้าง ผมเปีย

เทรนด์ แบบทรงผม ทรงผม ถักเปีย เปียข้าง ผมเปีย

เทรนด์ แบบทรงผม ทรงผม ถักเปีย เปียข้าง ผมเปีย

ราเชล แม็กซ์อดัมส์ ก็ทำผมทรงนี้ ไปงานเปิดตัว ภาพยนตร์ เรื่อง Sherlock Holmes


เทรนด์ แบบทรงผม ทรงผม ถักเปีย เปียข้าง ผมเปีย

เทรนด์ แบบทรงผม ทรงผม ถักเปีย เปียข้าง ผมเปีย

เทรนด์ แบบทรงผม ทรงผม ถักเปีย เปียข้าง ผมเปีย

เทรนด์ แบบทรงผม ทรงผม ถักเปีย เปียข้าง ผมเปีย

เทรนด์ แบบทรงผม ทรงผม ถักเปีย เปียข้าง ผมเปีย

เทรนด์ แบบทรงผม ทรงผม ถักเปีย เปียข้าง ผมเปีย

เทรนด์ แบบทรงผม ทรงผม ถักเปีย เปียข้าง ผมเปีย

เทรนด์ แบบทรงผม ทรงผม ถักเปีย เปียข้าง ผมเปีย

เทรนด์ แบบทรงผม ทรงผม ถักเปีย เปียข้าง ผมเปีย

เทรนด์ แบบทรงผม ทรงผม ถักเปีย เปียข้าง ผมเปีย

เทรนด์ แบบทรงผม ทรงผม ถักเปีย เปียข้าง ผมเปีย

เทรนด์ แบบทรงผม ทรงผม ถักเปีย เปียข้าง ผมเปีย

เทรนด์ แบบทรงผม ทรงผม ถักเปีย เปียข้าง ผมเปีย

เทรนด์ แบบทรงผม ทรงผม ถักเปีย เปียข้าง ผมเปีย

เทรนด์ แบบทรงผม ทรงผม ถักเปีย เปียข้าง ผมเปีย


ขอบคุณที่มารูปภาพจาด www.fashionising.com

ขออนุญาตใช้เนื้อหา