สุดล้ำ!! แฟชั่นทรงผม สวย แปลก แหวกแนว ในงาน Hair Passion Show 2016

Home / Hair Recommend / สุดล้ำ!! แฟชั่นทรงผม สวย แปลก แหวกแนว ในงาน Hair Passion Show 2016

…..โรงเรียนเสริมสวยชลาชล ได้จัดงาน “แฮร์ แพสชั่น โชว์ 2016” มอบใบประกาศนียบัตรและแสดงผลงานการออกแบบแฟชั่นทรงผมของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสริมสวยชลาชลปีล่าสุด ในรูปแบบ แฟชั่นโชว์ 38 คน 38 ผลงาน เพื่อแสดงศักยภาพการออกแบบทรงผมที่มีความโดดเด่นและเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ ผ่านนางแบบกิตติมศักดิ์ วิลาสินี จันทร์วุฒิวงศ์ นางสาวไทย ประจำปี 2558, จิณณ์ณิตา บุดดี มิส ไทยแลนด์เวิลด์ 2016, ปภาดา กลิ่นสุมาลย์ ไทยซุปเปอร์โมเดล 2015 และ จิรัชยา ศิริมงคลนาวิน มิสทิฟฟานี่ 2016 

chalachol

แฟชั่นทรงผม

แฟชั่นทรงผม

แฟชั่นทรงผม

แฟชั่นทรงผม

แฟชั่น

ทรงผม

ทรงผม

แฟชั่นทรงผม

แฟชั่นทรงผม

ทรงผม

ทรงผม

ทรงผม

ทรงผม

ทรงผม

ทรงผม

ทรงผม

chalachol

chalachol

chalachol

chalachol

chalachol018

ชลาชล

ชลาชล

ชลาชล

ชลาชล

ชลาชล

ชลาชล

ชลาชล

ชลาชล

การออกแบบทรงผมของคนไทย เก่งไม่แพ้ชาติใดในโลก