จ๋า

Home / Hair style / จ๋า

รูปแบบทรงผม

  • ผมม้วนเป็นลอน/หยิก
  • ปานกลาง
  • ทันสมัย,ผมดัด/ม้วน
  • หน้ารูปไข่

*

ขออนุญาตใช้เนื้อหา