พลอย

Home / Hair style / พลอย

รูปแบบทรงผม

  • ผมม้วนเป็นลอน/หยิก
  • ยาว
  • ทันสมัย,ธรรมดาไม่เป็นทางการ
  • หน้ากลม

พลอย

ขออนุญาตใช้เนื้อหา