จ๋ะจ๋า

Home / Hair style / จ๋ะจ๋า

รูปแบบทรงผม

  • ผมม้วนเป็นลอน/หยิก
  • ยาว
  • ทันสมัย,หรูหรา
  • หน้ากลม

จ๋ะจ๋า

ขออนุญาตใช้เนื้อหา