เข็ม กฤตธีรา

Home / Hair style / เข็ม กฤตธีรา

รูปแบบทรงผม

  • ผมม้วนเป็นลอน/หยิก
  • ปานกลาง
  • ผมดัด/ม้วน,หรูหรา
  • หน้ารูปไข่

เข็ม กฤตธีรา

ขออนุญาตใช้เนื้อหา