คาร่า

Home / Hair style / คาร่า

รูปแบบทรงผม

  • ผมม้วนเป็นลอน/หยิก
  • ยาว
  • ธรรมดาไม่เป็นทางการ
  • หน้ารูปไข่

คาร่า

ขออนุญาตใช้เนื้อหา